تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده

نویسندگان

  • خلیل خلیلی عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:

در این پژوهش به‌کمک شبیه­سازی و مقایسه نتایج آن با مشاهدات آزمایشگاهی به بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی افزایشی دونقطه­ای بر روی قطعات با فُرم آزاد پرداخته شده است. بر اساس بررسی­های انجام شده، شبیه­سازی شکل‌دهی افزایشی دونقطه­ای در معدود تحقیقاتی برای قطعات با فرم­های مشخص نظیر نیم­کره و هرم منتظم ناقص که مسیر ابزار به سادگی با توابع ریاضی قابل تعریف است، انجام شده است. این در حالی است که روش اتخاذ شده برای شبیه­سازی شکل‌دهی افزایشی دونقطه­ای در این مقاله محدود به فرم خاصی نیست. در این مقاله شبیه­سازی عددی برای لوله اگزوز یک نوع هلیکوپتر انجام شده و سپس با کمک آزمایش­های تجربی صحت نتایج شبیه­سازی تایید شده است. با مقایسه نمودار حد شکل‌دهی ورق مورد نظر و نمودارهای کرنش­های اصلی و فرعی بدست آمده از شبیه­سازی در حین فرآیند می­توان از سلامت ورق و به طور کلی امکان انجام شکل‌دهی افزایشی دو نقطه­ای بر روی قطعه مورد نظر اطمینان حاصل کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آنالیز تحلیلی و عددی نیروهای عکس‌العمل در قید و بند قطعات با هندسه چندوجهی

در قید و بندها، نیروهای عکس‌العمل در نقاط جاسازی در اثر اعمال نیروهای خارجی شامل نیروهای بست و ماشین‌کاری ایجاد می‌شوند. اندازه این نیروها در طراحی قید و بندها حائز اهمیت بالایی بوده و به عنوان ورودی در مراحلی همچون طرح‌ریزی قید و بندها، طراحی المان‌ها و صحت‌سنجی استفاده می‌شود. در این مقاله، روشی چابک و دقیق بر مبنای اصل کمینه اندازه نیروها، برای محاسبه نیروهای عکس‌العمل در قید و بندهای ماشین‌...

متن کامل

مطالعه تجربی شکل‌دهی قطعات برآمدگی مرکزی توسط فرایند شکل‌دهی افزایشی با الگوی شکل‌دهی مثبت- منفی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، کنترل حرکت ابزار در فرایند شکل‌دهی تدریجی، سبب بهبود مکانیزم عملکرد شکل‌دهی در ساخت و تولید قطعات متقارن و نامتقارن محوری شده است. به‌طوری‌که با تعیین الگوی مسیر ایده آل و نحوه شرایط تماسی ابزار با قطعه کار، سبب بهبود رفتار شکل‌پذیری ورق فلزی، در شکل‌دهی هندسه اشکال پیچیده مورداستفاده در صنایع هوافضا و خودروسازی گردیده است. در پژوهش حاضر، شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای ورق...

متن کامل

تحلیل عددی و تجربی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری لیزری بر هندسه حوضچه جوش

در این پژوهش مدل اجزای محدود برای شبیه سازی جوشکاری لیزر CO2 بکار گرفته شد. برای این منظور از نرم افزار آباکوس در تحلیل های انتقال حرارت گذرا استفاده شد. ماده بکار برده شده در این تحقیق عبارت از فولاد ضدزنگ 304 AISI است که خواص حرارتی و مکانیکی آن بصورت وابسته به دما به مدل اعمال شد. در این پژوهش ابتدا مدل سه بعدی غیرخطی برای محاسبه توزیع حرارت در ناحیه ی جوشکاری و پیشگویی اندازه ی سوراخ کلید و...

متن کامل

تحلیل عددی و تجربی شکلدهی لوله های مسی مستطیلی بوسیله غلتک کاری متوالی لوله مدور پر شده با بیسموت

ساخت لوله های مربعی و مستطیلی به دلیل کاربرد فراوان آنها در صنایعی که نیاز به فشار و درجه حرارت بالا دارند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. روش های مختلفی برای ساخت لوله های چهار گوش وجود دارد از جمله اکستروژن، کشش و فشار. روش دیگری که در سال های اخیر بر روی آن مطالعاتی صورت گرفته است، شکل دهی مجدد لوله های دوار و تبدیل آن به مقطع مربع و یا مستطیل است. در این تحقیقات روش هایی که پیشنهاد شد...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  29- 39

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023