تحلیل متدولوژی‌های برآورد سن و عوامل مؤثر بر یائسگی طبیعی

نویسندگان

  • خلج آبادی فراهانی, فریده
  • عسگری مجدآبادی, حسام الدین
  • قربانی, راهب
  • کاوه‌یی, بهروز
چکیده

سابقه و هدف: یائسگی نشان دهنده قطع حیات قاعدگی و رویدادی عمومی برای همه زنان است که معمولا بین سنین 55-45 سالگی و یا حتی زودتر نیز رخ می‌دهد. بنابراین تغییرات سن یائسگی زیاد است. مطالعات گوناگونی در ایران و جهان نشان داده‌اند که سن یائسگی می‌تواند بالقوه به عوامل متعددی از جمله نژاد،خصوصیات ژنتیک، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، وضعیت باروری، فعالیت بدنی، تغذیه، رفتارهای جنسی، بیماری‎ها و ... بستگی داشته باشد. با این وجود، در نتایج به دست آمده، تناقض‎های زیادی وجود دارد که به متدولوژی مطالعه بستگی دارد. این مطالعه به منظور تحلیل متدولوژی‎های برآورد سن یائسگی و عوامل مؤثر بر آن و نیز بیان نقاط ضعف و قوت مطالعات انجام شده در این زمینه صورت گرفته است. مواد و روش‎ها: متدولوژی‎های طولی و مقطعی مناسب برآورد سن یائسگی و عوامل مؤثر بر آن به همراه روش‎های آماری که می تواند متناسب با هر متدولوژی به کار گرفته شود، معرفی و تشریح شده اند. یافته ها: یافته‌های کل مقالات چاپ شده در زمینه برآورد سن یائسگی توسط پژوهش‎گران ایرانی در مجلات معتبر داخلی و خارجی(13 مورد)، بطور خلاصه لحاظ شده است. در این مقالات هدف اصلی و یا یکی از اهداف اصلی برآورد سن یائسگی بوده است. همچنین برخی از کارهای مهم انجام شده در خارج از کشور را نیز کنار آنها معرفی نموده‌ایم. نتیجه‎گیری: با توجه به بررسی‎های انجام شده به نظر می‎رسد که برآورد سن یائسگی به سادگی ممکن نمی‎باشد و تقریبا همه مطالعات انجام شده در کشور و نیز برخی از مطالعات انجام شده خارجی از ضعف متدولوژی و روش‎های تحلیل برخوردار بودند که این کفایت و صحت نتایج آنها را خدشه‌دار می‌کند. به منظور رفع این مشکلات استفاده از متدولوژی‎های این مقاله توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل متدولوژی های برآورد سن و عوامل مؤثر بر یائسگی طبیعی

سابقه و هدف: یائسگی نشان دهنده قطع حیات قاعدگی و رویدادی عمومی برای همه زنان است که معمولا بین سنین 55-45 سالگی و یا حتی زودتر نیز رخ می دهد. بنابراین تغییرات سن یائسگی زیاد است. مطالعات گوناگونی در ایران و جهان نشان داده اند که سن یائسگی می تواند بالقوه به عوامل متعددی از جمله نژاد،خصوصیات ژنتیک، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، وضعیت باروری، فعالیت بدنی، تغذیه، رفتارهای جنسی، بیماری‎ها و ... بستگی داش...

متن کامل

برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار

سابقه و هدف: یائسگی طبیعی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم‌ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی (بدون هیچ‌گونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می‌دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد. یائسگی آغاز دوره‌ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که برکیفیت زندگی زن تاثیر می‌گذارد و می‌توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان...

متن کامل

سن یائسگی طبیعی و عوامل اجتماعی - جمعیتی در شیراز 1379

Ôbjective : The relation of the mean age at natural menopause with socio-demographic factors was calculated among women in Shiraz. The data were obtained from a population-based cross sectional study carried out in the year 2000. Materials and methods: Ïnterviews were carried out and observation made on 948 women who had undergone a natural menopause, chosen randomly using postal zones hou...

متن کامل

بررسی سن یائسگی طبیعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر اراک در سال ۱۳۸۵

مقدمه: یائسگی مرحله ای از زندگی زنان و به معنای قطع دائم قاعدگی و پایان دوره باروری در آنهاست که در سنین 45 الی 52 سالگی رخ می دهد. این پدیده یک شاخص مناسب از وضعیت بهداشتی جامعه است زیرا که شیوع اکثر بیماری های مزمن زنان بعد از این سن افزایش می یابد. این مطالعه به بررسی سن یائسگی پرداخته و متوسط سن یائسگی زنان شهر اراک ( از شهرهای مرکزی ایران) را بر اساس متغیرهای اقتصادی- جمعیتی و رفتارهای بهد...

متن کامل

برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار

سابقه و هدف: یائسگی طبیعی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی (بدون هیچ گونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می انجامد. یائسگی آغاز دوره ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که برکیفیت زندگی زن تاثیر می گذارد و می توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان...

متن کامل

عوامل موثر بر سن شروع یائسگی

Background: Factors effecting menopausal age are many, including body mass index (8M!), menstural and reproductive history. Objective: To determine the relation between 8MI, menstural and reproductive factors and menopausal age . Design: It was a correlational study. The data was drawn from one group of women. Variables were correlated using proper statistical tests. Sample: Three hundred menop...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 3

صفحات  177- 186

تاریخ انتشار 2007-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021