سادات هاشمی, سید مهدی

[ 1 ] - تحلیل متدولوژی‌های برآورد سن و عوامل مؤثر بر یائسگی طبیعی

سابقه و هدف: یائسگی نشان دهنده قطع حیات قاعدگی و رویدادی عمومی برای همه زنان است که معمولا بین سنین 55-45 سالگی و یا حتی زودتر نیز رخ می‌دهد. بنابراین تغییرات سن یائسگی زیاد است. مطالعات گوناگونی در ایران و جهان نشان داده‌اند که سن یائسگی می‌تواند بالقوه به عوامل متعددی از جمله نژاد،خصوصیات ژنتیک، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، وضعیت باروری، فعالیت بدنی، تغذیه، رفتارهای جنسی، بیماری‎ها و ... بستگی داش...

[ 2 ] - تعیین حجم نمونه درمطالعات جورشده

سابقه و هدف: با داده‌های جورشده هنگامی مواجه می‌شویم که هدف مطالعه نشان دادن تأثیر یک عامل خاص بر روی یک نتیجه معین باشد و در آن برای بررسی تأثیر اصلی آن عامل، نمونه‌ها به لحاظ سایر عوامل با یک‌دیگر یک‌سان یا جورشده باشند. در مطالعات مذکور، پاسخ می‌تواند از هر نوع (اسمی، رتبه‌ای، فاصله‌ای یا نسبتی) باشد. از آن جایی که مطالعات مذکور به‌طور گسترده‌ای در علوم پزشکی انجام می‌شود و تعداد نمونه به کا...

[ 3 ] - تحلیل منحنی‌های ROC برای مقایسه تست‌های تشخیص پزشکی

سابقه و هدف: با مسائل تشخیص هنگامی مواجه می‌شویم که هدف از یک آزمایش یا مدل، پیش‌بینی و انتساب افراد یا اشیاء (نمونه‌ها) به گروه‌های معین و خاصی باشد. به عنوان مثال در پزشکی برای تشخیص دیابت و یا سرطان (که درحیطه پیش‌گیری سطح دوم قرار می‌گیرند)، از ملاک‌ها و شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود. ساده‌ترین حالت هنگامی است که هدف تخصیص نمونه‌ها به یکی از دو گروه ممکن (سالم یا بیمار) باشد. در این صورت ص...

نویسندگان همکار