ترجمه آموزشی به مثابه ابزار کمکی یادگیری و تدریس زبان فرانسه

نویسنده

چکیده مقاله:

در این مقاله، رابطه چند وجهی میان ترجمه و آموزش و تدریس زبان(در اینجا زبان فرانسه) مورد بررسی قرار می گیرد. ترجمه آموزشی که کاملا متمایز از ترجمه حرفه ایست، به قول ژان دلیل" در واقع نوعی ممارست و تمرین انتقال بین زبانی است که در آموزش زبانها مورد استفاده قرار گرفته و هدف آن یادگیری زبان است". در گروههای آموزشی مترجمی زبان فرانسه در ایران، بسیاری از دروس ترجمه در دوره لیسانس، به دلایل گوناگون از جمله سطح زبانی دامشجویان ترجمه که در ابتدای یادگیری زبان فرانسه نیز هستند، نمونه بارز ترجمه آموزشی است. تأکید ما در این مقاله بر سودمندی ترجمه آموزشی در یادگیری زبان به عنوان ابزار کمکی و مکمل در کنار روشهای نوین آموزش زبان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زبان استعاره : مسائل ترجمه متون فارسی به فرانسه

این مقاله با نگاهی به نمونه‌های ترجمه شده ادبیات فارسی به فرانسه به مسائل زبان استهاره می‌پردازد. بدیهی است که در شکل عام هدف ترجمه انتقال معنا است اما در زمینه ترجمه متن‌های ادبی، ترجمه فرایندی فراتر از انتقال معنا را در بر دارد. برای ترجمه متون ادبی نگاه مترجم به سبک نویسنده و عبارت‌های خاص متن فراتر از چهار چوب‌های معنایی است. بدیهی است که اثری از جمالزاده یا دولت آبادی را بدون در نظر گرفتن ...

متن کامل

تدریس و یادگیری مکالمه به زبان فرانسه در دانشگاه های ایران: مورد مطالعه دانشگاه تبریز

در این مقاله، هدف ما مطالعه جایگاه تدریس و یادگیری مکالمه به زبان فرانسه در دانشگاه­های ایران است. برای بررسی این امر که در تدریس زبان فرانسه به وضوح تعریف نشده است، در نظر داریم مکالمات شفاهی دانشجویان ورودی سالهای 1394-1391 مقطع لیسانس در رشته زبان و ادبیات فرانسه را در دانشگاه تبریز مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع، مشکل گفتمان و مکالمۀ شفاهی به زبان فرانسه تعداد نسبتا زیادی از زبان­آموزان را ...

متن کامل

مقایسۀ تأثیر دو روش تدریس دستور محور در یادگیری زمان گذشتۀ فرانسه توسط فراگیران ایرانیِ زبان فرانسه

تحقیق حاضر دو روش متفاوت گرامر محور، آموزش مستقیم گرامر و آموزش معنا محور گرامر، را بر یادگیری زمان گذشته فراگیران زبان فرانسوی فارسی زبان مقایسه کرد. به این منظور، ۵۰ فراگیر زبان فرانسه در سطح متوسط به پایین به دو گروه آموزش گرامر محور و آموزش معنا محور تقسیم شدند. به زبان آموزان هر دو گروه دو آزمون تشخیصی و تولیدی در ابتدا (پیش آزمون)، هفته ششم ترم (آزمون میانی)، و هفته نهم (آزمون نهایی) داده...

متن کامل

ترجمه به مثابه اقدامی میان‌رشتگی

در باب ترجمه، از زاویه‌های مختلفی بحث شده است. عموماً بر این نکته اجماع وجود دارد که ترجمه، پدیده‌ای میان‌فرهنگی است؛ بدین معنا که مترجم در کار خود با بیش از یک فرهنگ سروکار داشته و دارد. در این مقاله، از زاویه‌ای دیگر، استدلال می‌شود که عمل ترجمه، علاوه بر میان‌فرهنگی بودن، از آغاز یک عمل میان‌رشته‌ای بوده است. بدین معنا که مترجمان برخلاف دانشمندان که به کسب یک رشته علمی خاص اکتفا نمی‌کردند بلک...

متن کامل

زیباشناسی فضای عمومی؛ هنر به مثابه ابزار

امروزه، خروج هنر از حوزه زیباشناسی، همگانی و حتی جهانی شده است. هنر، به هر صورتی که باشد، «ابزار» نمایش پروژه‌های توسعه شهری و سرزمینی شده و از طریق واردکردن هنرمندان در عرصه فرهنگ، به اجتماع نظم داده است. اگرچه هنر نقشی جذاب در جهت جلب خیل مردم و سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند، اما در مقابل، سرزمین، شهر و فضای عمومی توسط هنر تغییر شکل می‌یابند، در ارتباط ملموس با هنر عمومی، زمینه‌ای یا «در محل»، حا...

متن کامل

یادگیری یک زبان خارجی: ترکیب زبان فرانسه و زبان عربی

روند تدریس/ یادگیری مهارتهای شفاهی در زبان فرانسه، توسط عرب­زبانان به معنای تصاحب یک سیستم لغوی، دستوری، آواشناختی کاملا متفاوت از زبان مادری می­باشد . این تصاحب، وابسته به نقاط شباهت و تفاوت بین این دو زبان (بیگانه و مادری)، می­تواند باعث تسهیل (انتقال مثبت) و یا باعث ایجاد مانع (ترکیب) شود. هدف از این مقاله بررسی تفاوتهای لغوی، دستوری، آواشناختی بین زبان فرانسه و زبان عربی و بویژه زبان فرانسه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 29

صفحات  25- 37

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023