× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تلاش‌های سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعه با تأکید بر اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000)

نویسندگان

  • همایون مافی دانشیار، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
  • وحید بذّار دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سازمان ملل متحد تلاش‌های خود در زمینۀ توسعۀ بین‌المللی را از دهۀ 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینۀ توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامۀ ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهۀ 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000) از جملۀ این تلاش‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد بررسی موشکافانۀ اعلامیۀ توسعۀ هزاره که موانع توسعه را به‌تفصیل برشمرده است و واکاوی میزان تحقق این اهداف در بازۀ زمانی تعیین‌شده، به‌طور آشکاری بتواند میزان موفقیت سازمان در عرصۀ توسعه را نمایان سازد. با این حال، با وجود تلاش‌های ملل متحد در زمینۀ توسعه، سازمان نتوانسته به اهدافی که در این حوزه مدنظر داشته است، به‌طور کامل نائل شود. دلایلی همچون نبودن سازوکار نهادینه، نبود سند الزام‌آور بین‌المللی و عدم تدقیق منشور سازمان ملل در این خصوص قابل ذکر است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در روزهای آخر شهریور سال‌جاری سران کشورهای جهان در اجلاس ویژه سازمان ملل درنیویورک گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت اجرای «اهداف توسعه‌ای هزاره» را که درسال 2000 در اجلاسی مشابه تصویب کرده بودند، مورد ارزیابی قرار دهند. اهداف یادشده اجرای کمّی یک سلسله اهداف توسعه را تا سال 2015 مورد تصویب قرار داده است. در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا ضمن مروری بر تلاش‌های سازمان ملل در رابطه با توسعه از بدو تأسیس تاکن...

جهان و بقای زندگی در زمین به دلیل بهره برداری های ناصحیح از طبیعت ویرانی ها آلودگی ها و اصولا ناپایداری ها در معرض مخاطرات جدی و واقعی است اما امید ها نیز مبانی منطقی خود را دارند در این بین توسعه پایدار راهبردی همه جانبه برای دستیابی به پایداری در جهت استفاده از گشاده دستی طبیعت به منظور تامین رفاه و آسایش انسان امروز و نسل های آینده است توسعه پایدار عرصه نوینی است که همزمان و صنعت نظر دارد هم...

مبانی حقوقی تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران Fazel_Fizi@yahoo.com   مبنای حقوقی ناظر بر تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می­باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته...

امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم‌ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ناکام مانده است. مقاله‌ حاضر به بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در طی دو دهه اخیر می‌پردازد. در نوشتار حاضر با پیش‌فرض مناسب بودن رویکرد نئوایده‌آلیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر  نظریه‌ها و رویکردهای روابط بین‌الملل، تلاش شده ...

فلسطین به‌طور کلی و قدس به‌صورت خاص همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات سازمان ملل متحد در طول حیات 60 ساله خود بوده است. مجمع عمومی و شورای امنیت از سال 1947، تاکنون بیش از سیصد قطعنامه پیرامون فلسطین به تصویب رسانده‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا با اشاره به سابقه شهر قدس، تحولات مربوط به بین المللی سازی، اشغال، تقسیم، شهرک سازی، انضمام، انتقال پایتخت، تغییر چهره شهر، آتش‌سوزی، حفاری،‌ ساخت دیو...