تکثرگرایی در روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

نویسنده

  • احمدرضا قاسمی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده مقاله:

تصمیم‌‌گیری در زمره مهم‌‌ترین وظایف مدیران قلمداد می‌‌شود. تاکنون رویکرد‌‌های متعددی به مقوله تصمیم‌‌گیری وجود داشته است. فلاسفه، مدیران، جامعه‌‌شناسان و روانشناسان، هریک از منظری به مقوله تصمیم‌‌گیری نگریسته‌‌اند. پژوهش حاضر سعی دارد نگاهی نو به فنون تصمیم‌‌گیری کمی در قالب نظریه تکثّرگرایی بیاندازد. بدین منظور سعی بر عملیاتی نمودن و بازآفرینی مفهوم تکثّرگرایی در حوزه تصمیم‌‌گیری کمّی بوده است. در این راستا، ابعاد مثلث سازی، تحلیل پایداری (حساسیت)، توجه به مقوله اعتبار و پایایی و تکثّر داده‌‌ها به‌عنوان ارکان چهارگانه تکثّرگرایی موردبحث قرارگرفته‌اند؛ بنابراین، مهم‌‌ترین نوآوری پژوهش حاضر را می‌‌توان در بسط مفهوم تکثّر داده، در کنار بازتعریف سه رکن دیگر تکثّرگرایی در تصمیم‌‌گیری چندمعیاره، قلمداد کرد. نتیجه تکثّر داده در یک نمونه عملی گویای آن است که رابطه نزدیکی میان رتبه‌‌بندی سه رویکرد قطعی، فازی و خاکستری وجود دارد. ازآنجایی‌که نظریه فوق مبتنی بر مثال‌‌های معدود در یک صنعت است، در تعمیم نتایج بایستی احتیاط نمود. تعمیم‌‌‌‌پذیری، بر قابلیت تعمیم نتایج به دیگر مطالعات مشابه اشارت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد مدل تصمیمگیری چندمعیاره در سنجش کارایی بیمارستان

¯ چکیده زمینه : در سالهای اخیر هزینه خدمات بیمارستانی در اغلب کشورها افزایش یافته است. اما علیرغم حجم زیاد منابع اختصاص یافته به بیمارستانها، مدیریت غیر مؤثر در بیمارستانها منجر به اتلاف منابع شده است. بنابراین سنجش کارایی بیمارستانها یا مقایسه بین درونداد و برونداد این سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف : مطالعه به منظور مقایسه دو روش تجزیه و تحلیل نسبتها (Ratio) و مدل تصمیمگیری چندمع...

متن کامل

کاربرد مدل تصمیمگیری چندمعیاره در سنجش کارایی بیمارستان

¯ چکیده زمینه : در سالهای اخیر هزینه خدمات بیمارستانی در اغلب کشورها افزایش یافته است. اما علیرغم حجم زیاد منابع اختصاص یافته به بیمارستانها، مدیریت غیر مؤثر در بیمارستانها منجر به اتلاف منابع شده است. بنابراین سنجش کارایی بیمارستانها یا مقایسه بین درونداد و برونداد این سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف : مطالعه به منظور مقایسه دو روش تجزیه و تحلیل نسبتها (ratio) و مدل تصمیمگیری چندمعی...

متن کامل

طراحی بهینه سیستم کنترل سیل با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن)

برای مقابله با خطرات ناشی از سیلاب و کاهش اثرات زیان بار آن، روش های سازه ای و غیرسازه ای مختلفی وجود دارد که استفاده از آنها تابعی از شرایط مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی - سیاسی، زیست محیطی و ... است. در بین روش های مختلف سازه¬ای کنترل سیلاب در یک رودخانه خاص، استفاده هم زمان و تلفیقی از چند روش باعث بالا رفتن ضریب ایمنی و عملکرد طرح خواهد شد(سیمونوویک، 1999). بنابراین به منظور ارائه یک طرح موثر...

سنت‌گرایی و تکثرگرایی دینی

سنت‌گرایی مکتبی نوپا و مربوط به سدۀ بیستم است که در نزاع بین سنت و مدرنیته، که در عصر روشنگری به‌وجود آمد یا به اوج خود رسید، جانب سنت را می‌گیرد. باورهای این مکتب از قبیل حکمت جاویدان، که در دل هر سنت قرار دارد، سبب باور به حقانیت همۀ سنت‌های ریشه‌دار و در نتیجه، حقانیت و نجات‌بخشی همۀ سنت‌های بزرگ دینی، یعنی تکثرگرایی دینی، شده است. این نوشتار به بیان و بررسی مبانی تکثرگرایانۀ این مکتب می‌پرد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  241- 266

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023