حداقل دیرکرد در زمان‌بندی مسائل جریان کارگاهی با موعد تحویل میانی

نویسنده

  • لعیا الفت استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده

این مقاله به  زمان‌بندی کارها در سیستم جریان کارگاهی با معیار عملکرد مجموع دیرکردهای مرحله‌‌ای می‌‌پردازد. این معیار بیانگر شرایطی است که کارها علاوه بر موعد نهایی، دارای موعدهای تحویل میانی برای فعالیت‌‌ها هستند. در برخی از امور، مانند پروژه‌های تحقیقاتی، کارهای خدماتی، طراحی و مهندسی، خروجی گام‌های مختلف تعیین شده و زمان تحویل آن‌ها مشخص می‌شود. با توجه به طی نمودن یک مسیر توسط این پروژه‌ها، استفاده از منابع مشترک و همچنین تعهد به انجام به‌موقع مراحل کاری و عدم تأخیر آن‌ها، برنامه‌‌ریزی صحیح برای تخصیص منابع و زمان‌بندی مناسب جهت حداقل کردن مجموع دیرکردها ضروری می‌نماید. تاکنون، این هدف کمتر مدنظر قرار گرفته و استفاده از روش‌های فراابتکاری برای حل آن مشاهده نشده است.  با توجه به NP-hard بودن چنین مسئله‌‌ای، در این مقاله نسبت به حل آن با روش‌های فراابتکاری، الگوریتم ژنتیک، شبیه‌‌سازی تبرید و ازدحام ذرات اقدام شد. 96 مسئله در ابعاد مختلف و سه مقدار عامل فشردگی برای زمان‌‌های تحویل ایجاد و حل شدند. الگوریتم‌‌های شبیه‌‌سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک در رابطه با دستیابی به هدف مسئله، یعنی حداقل مجموع دیرکرد، نتایج بهتری را نشان دادند. روش ازدحام ذرات زمان حل کمتری داشت. در کل با در نظر گرفتن هر دو شاخص، نتایج نشان از برتری الگوریتم ژنتیک در این مسئله دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

در این مقاله مدل زمانبندی جریان کارگاهی با m ماشین و n کار در حالت احتمالی و غیر قطعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانهای فرآیند غیر قطعی هستند. بنابراین زمان فرآیند هر کار روی هر ماشین یک مجموعه فازی است که نشان دهنده توزیع امکان زمان آن فرآیند است. و موعد تحویل برای زمان اتمام کل کارها متغیری تصادفی است. در اغلب مدلهای زمانبندی جریان کارگاهی قطعی هدف یافتن توالی است که زمان تکمیل آخرین کار روی ...

متن کامل

کمینه سازی مجموع هزینه‌های تخصیص موعد تحویل، هزینه ارسال، تخصیص منابع و بیشینه دیرکرد در مسئله زمانبندی زنجیره تامین در محیط جریان کارگاهی

در این مقاله یک مسأله زمانبندی جریان کارگاهی تولید و توزیع دو هدفه عدد صحیح به صورتی که تابع هدف اول مربوط به هزینه‌های تاخیر و هزینه مربوط به زمان تکمیل کارها و تابع هدف دوم مربوط به هزینه‌های موجودی کالای نیم ساخته و هزینه های مرتبط با موجودی نهایی و هزینه‌‌ی تخصیص منابع و تحویل به صورت دسته‌ای مدل سازی شده‌است. یک مسأله تصمیم گیری چند هدفه زنجیره تامین که درآن تعدادی کار بر روی تعدادی ماشین ...

متن کامل

حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

در این مقاله مدل زمانبندی جریان کارگاهی با m ماشین و n کار در حالت احتمالی و غیر قطعی مورد بررسی قرار می گیرد. زمانهای فرآیند غیر قطعی هستند. بنابراین زمان فرآیند هر کار روی هر ماشین یک مجموعه فازی است که نشان دهنده توزیع امکان زمان آن فرآیند است. و موعد تحویل برای زمان اتمام کل کارها متغیری تصادفی است. در اغلب مدلهای زمانبندی جریان کارگاهی قطعی هدف یافتن توالی است که زمان تکمیل آخرین کار روی آ...

متن کامل

کمینه‌سازی حداکثر دیرکرد کارها در مسأله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده چند ماشینه

  This investigation considers a reentrant permutation flowshop scheduling problem whose performance criterion is maximum tardiness. The reentrant flowshop (RFS) is a natural extension of the classical flowshop by allowing a job to visit certain machines more than once. The RFS scheduling problem, in which the job order is the same for each machine in each layer, is called a reentrant permutati...

متن کامل

کمینه سازی حداکثر دیرکرد کارها در مسأله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده چند ماشینه

در این مقاله، مسأله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده با هدف کمینه­سازی حداکثر دیرکرد کارها مورد بررسی قرار می­گیرد. محیط جریان کارگاهی دوباره وارد شونده (rfs) همان جریان کارگاهی است با این تفاوت که کارها، ماشین­های مشخصی را بیش از یک بار ملاقات می­کنند. در نوع rfs، اگر ترتیب کار روی هر ماشین در هر سطح یکسان باشد، به چنین مسایلی، مسأله جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده (rpf...

متن کامل

یک روش فوق‌ابتکاری برای مسئله‌ی زمانبندی تولید و تحویل انباشته‌ها در خطوط جریان کارگاهی منعطف: سیاست توان‌های دو

در این مقاله مسئله‌ی تعیین اندازه‌ی انباشته، زمانبندی تولید و تحویل چندین نوع کالا در یک زنجیره‌ی تأمین دو مرحله‌ای و طی یک افق برنامه‌ریزی زمانی محدود مورد مطالعه قرار گرفته شده است. یک تأمین‌کننده به کمک سیستم تولید جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر چندین نوع کالا را تولید کرده و آنها را مستقیماً به یک خط مونتاژ تحویل می‌دهد. به کمک سیاست زمانبندی سیکل پایه، یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی مختلط صفر و یک با...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  25- 47

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023