خوردگی خطوط لوله نفت

نویسنده

  • وصف پور, رحیم
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی علل خوردگی تنشی در خطوط لوله های چاهای نفت در مناطق نفت خیز جنوب

در صنایع انتقال نفت و گاز از طریق لوله، مشکلات خوردگیscc در لوله های فولادی وجود دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی تجمع فسفر و ترکیبات فسفاتی در اطراف و لبه های حفره درسطح داخلی فولادهای sae x-45 و api x-65 و رابطه آن با میزان خوردگی در آن منطقه بتوان این خوردگی را به موقع تشخیص داد. در این تحقیق ابتدا با تست xrd وجود فسفات آهن در محصولات خوردگی و سپس با میکروسکوپ2 sem و از طریق edax ن...

15 صفحه اول

بررسی روش های انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی با استفاده از خطوط لوله

تولید نفت خام سنگین و قیر طبیعی بطور متوسط دو برابر تولید نفت‌های متعارف نیازمند صرف هزینه و انرژی است. خطوط لوله به عنوان راحت‌ترین ابزار انتقال نفت خام از محل تولید تا پالایشگاه شناخته می‌شوند. با این حال انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی به دلیل عدم توانایی این ترکیبات در حرکت آزادانه و راحت بسیار پیچیده است. بدون کاهش اولیه در میزان گرانروی نفت خام سنگین و قیر طبیعی، انرژی عظیمی بمنظور غلبه ...

متن کامل

بررسی رفتار ترمودینامیکی و دینامیکی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت خام

در این تحقیق به بررسی رفتار ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی رسوب واکس در نفت خام پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا مکانیزیم تشکیل واکس وسپس پارامترهای موثر در تشکیل رسوب واکس در خطوط انتقال نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته اند. همچنین روشهای آزمایشگاهی اندازه گیری رسوب واکس و مشخصات آن معرفی گردیده ا ند. در ادامه مواد افزودنی جهت بهبود رفتار رئولوژی و نقطه ریزش نفت خام بررسی شده اند. در نهایت پس ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1383  شماره 10

صفحات  32- 35

تاریخ انتشار 2004-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021