راهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

  • محمدعلی رستگار استادیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
  • ناهید اقبال ریحانی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده

هدف: در این پژوهش قصد داریم که یک سفارش بزرگ را به تعدادی سفارش کوچک‌تر تقسیم کنیم تا هزینه واکنش بازار و بی‌‌تعادلی به‌وجود آمده از سفارش‌های بزرگ در بازار را کاهش دهیم. روش: با توجه به محدودیت دسترسی به داده‌های معامله‌های درون‌روزی و حجم بسیار محاسبه‌ها، تابع واکنش بازار آنی از سمت خرید را برای چند سهم از بورس تهران با استفاده از مدل واکنش بازار I star به‌دست آوردیم و با استفاده از تابع واکنش بازار و بازه سفارش‌گذاری، یک سفارش بزرگ را به تعدادی سفارش کوچک‌تر تقسیم کردیم تا به‌جای سفارش‌گذاری یک‌باره همه سهام در بازار، سفارش‌گذاری‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف انجام دهیم. هدف از این کار، کاهش هزینه واکنش بازار و کنترل بی‌تعادلی به‌وجود آمده از سفارش‌های بزرگ در بازار است. یافته‌ها: طبق الگوهای درون‌روزی به‌دست‌آمده برای میانگین حجم معامله‌ها و واکنش بازار، برای هر دسته از سهم‌های بررسی‌شده در ابتدای روز، حجم معامله‌ها کم و واکنش بازار زیاد است؛ اما در انتهای روز با افزایش حجم معامله‌ها و نقدشوندگی در بازار، هزینه واکنش بازار کاهش می‌یابد؛ زیرا با افزایش نقدشوندگی در بازار، سفارش‌های سرمایه‌گذاران با تغییرهای کمتر قیمت تکمیل خواهد شد. علاوه‌بر این، تابع واکنش بازار آنی برای سهم‌های بررسی‌شده در بورس تهران نیز مقعر است و سرمایه‌گذاران در اجرای معامله‌های خرید در مقایسه با فروش هیجانی‌تر رفتار می‌کنند. ویژگی‌های به‌دست‌آمده در طراحی راهبرد برای معامله‌های سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با بررسی الگوهای درون‌روزی پارامترهای نقدشوندگی بازار، مانند حجم معامله‌ها و واکنش بازار و همچنین، طراحی راهبرد معامله برای تقسیم سفارش‌های بزرگ، می‌توان هزینه‌های مازاد متحمل‌شده توسط معامله‌گران را کاهش داد و باعث شد که سفارش‌ها با قیمت مناسب‌تر اجرا شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می‌شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه‎گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می‌شود. این مجموعه‌ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به‌دنبال نتایج به‌دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی...

متن کامل

بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه‎گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل capm و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی...

متن کامل

ظرفیت بدهی با رویکرد مبتنی بر بازار اوراق بهادار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد...

متن کامل

محتوای اطلاعاتی دفتر سفارش در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش با استفاده از داده‌های با تناوب بالا مربوط به دفتر سفارش 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران (حدود 5 میلیون داده) به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی دفتر سفارش انجام شده و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بوده است که آیا دفتر سفارش در سطوح فراتر از نخستین سطح قیمتی، اطلاعات سودمندی در خصوص ارزش سهام ارائه می‌دهد یا خیر و سهم این اطلاعات از کل اطلاعات دفتر سفارش چقدر است؟ بدین...

متن کامل

راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دو راهبرد سرمایه‌گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه‌گذاری به‎کار گرفته می‌شود، راهبرد سرمایه‌گذاری توالی و راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه-گذاری معکوس توصیه می‌کند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند (سهام برنده) به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند (سهام بازنده) خریداری شوند. در عمل این راهبرد برای تشکیل سهام و سبدی از دارایی‎ها استفاده می‎شود. هدف اصلی ا...

متن کامل

ارزیابی راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس است که راهبردی جدید در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی خاص به‌شمار می‌آید. در بازارهای سهام دو راهبرد سرمایه‌گذاری توالی و معکوس به‌کار می‌رود. براساس راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس، سهامی ‌که در گذشته عملکرد موفقی داشته (برنده) فروخته شده و سهامی ‌که عملکرد ضعیف و نا‌موفقی داشته (بازنده)، خریداری می‌شود. مقاله ح...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 3

صفحات  321- 347

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021