شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور

نویسندگان

  • حبیب هنری دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
  • علی خزایی دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش ­های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور بود. روش پژوهش کیفی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده ازمطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان به‌دست آمد. جامعة آماری پژوهش اساتید دانشگاهی باتخصص درزمینة مدیریت ورزشی و اقتصاد ورزش کشور بودند. روش نمونه گیری به‌صورت هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباعنظری ادامه یافت (14 مصاحبه.) درمجموع، تعداد 16 عامل چالش­های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور شناسایی شدند که این عوامل درقالب پنج عامل کلی ضعف عوامل حقوقی و قانونی، فقدان برنامة محوری، بی‌توجهی به پژوهش و توسعه، عوامل اقتصادی و بی‌توجهی به اسناد بالادستی دسته‌بندی می‌شوند. با توجه به یافته ­های پژوهش، چالش­هایی شناسایی ­شدند که می­توان با برطرف‌کردن آن‌ها موجب توسعۀ صنعت ورزش کشور شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین ارکان پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش

پیامد اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش در توسعه سبب توجه روزافزون به این صنعت شده است و هم‌راستای سایر حوزه‌ها، روی آوردن به سیاست اقتصاد مقاومتی، به‌هنگام رویارویی با شرایط سخت جهت تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها ضرورت یافته است. با علم به اینکه تحقق این امر، نیازمند نقشه راه برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش است، هدف این پژوهش تبیین ارکان پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش بود که ...

متن کامل

شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش: روش این پژوهش بر اساس هدف توسعه‌ای، کیفی به شیوۀ توصیفی است. به منظور جمع‌آوری داده‌های کیفی از ابزار مصاحبه و مطالعات اسنادی و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل م...

متن کامل

اقتصاد مقاومتی در صنعت گاز

  شرایط اقتصادی امروز در کشور ایران، با وجود تحریم‌های بسیاری که وجود دارد از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی دوران جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. وجود تحریم‌هایی که توسط کشور آمریکا به ایران تحمیل شده است و روزبه‌روز این تحریم‌ها بیشتر می‌شود، باعث ناهنجاری‌های اقتصادی شده است. از این رو اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری در سال 1389 مطرح شده، بر این هدف استوار است که با وجود تحریم‌ها و فشاره...

متن کامل

اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالشهای تحقق آن

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقا...

متن کامل

تبیین الگوی راهبرد چابکی در صنعت خودروسازی کشور بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

چابکی لازمة پیشرفت در صنعت است. متخصصین در هر دو حوزة دانشگاه و صنعت، مدت‌هاست که بر اهمیت تولید چابک برای دستیابی به رقابت‌پذیری پایدار اذعان دارند. در این راستا، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی می‌تواند راهنمای خوبی برای چابک‌سازی صنایع تولیدی کشور در شرایط تحریم کنونی باشد. لذا با هدف شناسایی عناصر چابکی و به منظور تبیین راهبردهای چابکی در صنعت خودروسازی کشور، این سند ت...

متن کامل

اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور( بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)

چکیده سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک‌های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست‌ها بر لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش‌های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی‌گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 49

صفحات  59- 78

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023