طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت-های خدمات‌محور: پژوهشی آمیخته

نویسندگان

  • حسین وظیفه دوست گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • مهین دولتی گروه کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • میرزاحسن حسینی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده مقاله:

ضرورت مدیریت کارآمد، شیوة بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی دقیق با استراتژی سازمانی یکپارچه، منعطف و هوشمند گام مهم عقلانی‌سازی فرآیند و آینده شرکت است. طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت‌های خدمات‌محور در تهران هدف اصلی پژوهش است. روش پژوهش آمیختة اکتشافی (کیفی (نظریة داده‌بنیاد) با نمونة آماری 16 نفر ((مدیران شرکت‌های خدماتی، بیمه، مؤسسات آموزشی‌ و ‌پژوهشی، بانک، شرکت نرم‌افزاری، و اساتید دانشگاهی)) به شیوة مصاحبة ساختارنیافته و کمّی (پیمایش) با نمونه‌ آماری بین 368 نفر بوده است. نتایج کیفی نشان از صورت‌بندی مفاهیم اقتصاد‌محوری، دانش‌محوری، فرصت‌‌محوری در شرایط بحرانی و مشتری‌محوری ( عوامل علّی)، حکمروامحوری و فناوری‌محوری (عوامل‌زمینه‌ای)، شایستگی‌محوری و مشارکت‌محوری (راهبردها) و جوّ‌ سازمانی مطلوب ( عامل مداخله‌گر) منجر به پیآمدهای عملکرد‌محوری با هدف ارتقاء و موفقیت برنامه‌های سازمانی در رابطه با مقولة محوری مدیریت مطلوب فرآیند کسب‌و‌کار دارد. نتایج کمّی نیز مدل پارادایمی استخراجی بخش کیفی را تأیید کردند و نشان دادند تمام این عوامل در مدیریت مطلوب فرآیند کسب‌‌و‌کار تأثیر داشته اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)

ادبیات گسترده‌ای در زمینه تمرکز بر فرآیندهای کسب و کار یا جهت گیری فرآیند‌های کسب وکار (BPO) در سازمان ارائه شده است. هر یک از اندیشمندان این حوزه به یکی از ابعاد فرآیند محوری اشاره کرده‌اند، ولی تا کنون یک مدل فراگیر از ابعاد وشاخص‌های فرآیندمحوری وارتباط بین آنها ارائه نشده است.‌در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه فرآیند‌های کسب و کار، ابعاد وشاخص‌های فرآیند محوری شناسایی ودر گام بعد...

متن کامل

فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

بیش از نیمی از پروژه های  مهندسی مجدد قبل از تکمیل شدن با شکست  مواجه می شوند  و یا به اهداف مورد نظر کسب و کار دست پیدا نمی کنند، به همین دلیل بررسی عوامل موفقیت و شکست این گونه سیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درک بهتری از فاکتورهای موفقیت باعث می شود تا تحقیقات دانشگاهی و همکاران در پروژه، راهکارهایی  به منظور امکان پیاده سازی موفقیت پروژه را به دست آورند .مطالعه ی فوق به بررسی فاکتورهای...

متن کامل

طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل نوآوری باز در شرکت­های کوچک و متوسط فعال در صنایع مواد غذایی کشور و اعتبارسنجی مدل مذکور بوده است. برای نیل به این هدف، از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد که داده­ها در دو مرحله جمع­آوری شد. در بخش کیفی با استفاده از روش داده­بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساخت­یافته با 25 نفر از خبرگان که با روش نمونه­گیری نظری انتخاب شدند، داده­ها جمع­آوری و با استفاده از طرح نظ...

متن کامل

طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی های فردی کار آفرین جهت انتخاب سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت های نوپا: پژوهشی آمیخته

صنعت سرمایه­ گذاری مخاطره­ پذیر از جمله مهمترین ضروریات اقتصاد کشورهای جهان به شمار می ­رود. پژوهش ­ها نشان داده­است که ویژگی­ های فردی کارآفرین از جمله مهمترین عناصر درسرمایه­ گذاری  مخاطره­ پذیر به شمار می­ آید؛ اما تاکنون پژوهشی به شناسایی این ویژگی ­های فردی نپرداخته­ است. لذا پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی­های فردی کارآفرین جهت انتخاب سرمایه­ گذاری مخاطره­ پذیر در شرکت­ های نوپ...

متن کامل

پژوهشی در تأثیرگذاری ارزش پیشنهادی حوزه واسط مشتری، جهت طراحی مدل کسب و کار همراه با رویکرد BMO

Mobile commerce business models will be beneficial for customers if the proposed services include service usage at any location, ability to localize/personalize and comfort in using services. The objective of this research is to explain mobile commerce and design business model in customer interface and product using Osterwalder business model anthology. Hence, this research aims to design and ...

متن کامل

طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی با رویکرد فراترکیب

رشد پیچیدگی در سازمان و تغییرات روزافزون در فعالیت­ و عملکرد شرکت­های تعاونی خدمات محور، توجه به اجرای مناسب مدیریت فرایند کسب­وکار در این شرکت­ها را به امری مهم بدل کرده­ است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب­وکار در شرکت­های تعاونی خدماتی شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوه ﮐﯿﻔﯽ و با رویکرد فراتر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 48

صفحات  213- 232

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023