طراحی پایدارساز جامع فازی سیستم قدرت با قابلیت حذف تداخل

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی برای کاهش برهمکنش بین پایدارسازهای سیستم قدرت در شبکه های بزرگ چند ماشینه به منظور بهبود پایداری سیگنال کوچک پیشنهاد می شود. بردار بهره های نسبی فرکانسی (DRGA) معیاری برای شناسایی زوجهای ورودی و خروجی با ارتباط قوی به منظور تجزیه یک سیستم چند ورودی- چند خروجی به چند سیستم تک ورودی- تک خروجی در فرکانسهای مختلف می باشد. با استفاده از ماتریس DRGA ، روشی کارآمد و ساده برای کسب اطلاعاتی در مورد نحوه برهمکنش PSSهای سیستمهای چند ماشینه در فرکانسهای مربوط به مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت معرفی می شود. سپس از این اطلاعات برای طراحی یک سیستم پس پردازشگر استفاده شده تا بتواند برهمکنش منفی بین PSS ،ها را با آنالیز و کنترل سیگنالهای خروجی به حداقل برساند. برای افزایش انعطاف پذیری و به منظور کاهش حساسیت نسبت به تغییر نقطه کارسیستم مورد آزمایش قرار گرفته است. Matlab ها و سیستم پس پردازشگر پیشنهادی به صورت فازی طراحی شده اند. روش پیشنهادی بر روی سیستم آزمون دو ناحیه ای در محیطPSS نتایج بدست آمده نشان می دهد که پس پردازشگر فازی توانسته بطور رضایت بخشی با به حداقل رساندن تداخل منفی بین پایدارسازهای سیستم قدرت بطور همزمان هم پایداری سیگنال کوچک را اصلاح کرده و هم حساسیت این پایدارسازها به تغییر نقطه کار را کاهش دهد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پایدارساز سیستم قدرت احتمالاتی

یکی از روش‌های میرا کردن نوسانات فرکانس پایین، به‌کارگیری پایدارساز سیستم قدرت (PSS) می‌باشد. معمولاً تنظیم پارامترهای PSS با روش معین انجام می‌شود. در این روش تعداد محدودی از نقاط کار مختلف درنظر گرفته می‌شود. ازاین‌رو، کارایی PSS تنها محدود به همان نقاط کار می‌شود. در این مقاله طراحی PSS به‌ازای رنج وسیعی از تغییرات بار انجام می‌گردد. به این منظور، چند سطح بار مختلف درنظر گرفته می‌شود و به هر ...

متن کامل

طراحی پایدارساز غیرخطی فازی برای سیستم‌های قدرت دارای تأخیر زمانی

به علت استفاده از وسایل اندازه‌گیری و لینک‌های ارتباطی برای انتقال اطلاعات اندازه‌گیری‌شده، تأخیر زمانی به‌طور گسترده در سیستم‌های قدرت وجود دارد. این تأخیر زمانی روی پایداری سیگنال کوچک تأثیر گذاشته و باعث کاهش میرایی نوسانات فرکانس پایین می‌شود. بنابراین، برای کارایی بهتر پایدارسازهای سیستم قدرت، باید اثر تأخیر زمانی در محاسبات طراحی لحاظ شود. این مقاله اثر تأخیر زمانی روی پایداری سیگنال کوچک...

متن کامل

طراحی همزمان STATCOM و پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوکننده (SOA) جهت بهبود میرائی سیستم قدرت

چکیده: ادوات Facts به صورت روزافزون جهت افزایش میرایی سیستم قدرت استفاده میشوند. طراحی ناهماهنگ این ادوات با پایدارساز سیستم قدرت ممکن است بر عملکرد سیستم قدرت تاثیر داشته باشد. این مقاله الگوریتم بهینهسازی جستجوکننده (SOA) را جهت طراحی پارامترهای PSS و STATCOM به صورت هماهنگ به منظور بهبود بیشتر میرایی سیستم قدرت ارائه میدهد. روش پیشنهادی نتایج بهینه بهتری را برای حل مسئله بهینهسازی مذکور میده...

متن کامل

طراحی پایدارساز غیرخطی فازی برای سیستم های قدرت دارای تأخیر زمانی

به علت استفاده از وسایل اندازه گیری و لینک های ارتباطی برای انتقال اطلاعات اندازه گیری شده، تأخیر زمانی به طور گسترده در سیستم های قدرت وجود دارد. این تأخیر زمانی روی پایداری سیگنال کوچک تأثیر گذاشته و باعث کاهش میرایی نوسانات فرکانس پایین می شود. بنابراین، برای کارایی بهتر پایدارسازهای سیستم قدرت، باید اثر تأخیر زمانی در محاسبات طراحی لحاظ شود. این مقاله اثر تأخیر زمانی روی پایداری سیگنال کوچک...

متن کامل

طراحی پایدارساز فازی در سیستم‏های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

در این مقاله طراحی و بهینه‌سازی قوانین کنترل‌کننده فازی در سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی ارائه شده است. استفاده از کنترل‌کننده فازی PID یکی از روش‌های مناسب برای پایداری در سیستم-های غیرخطی می‌باشد. رفتار کنترل‌کننده‌های فازی به اطلاعات طراحی شامل انتخاب توابع عضویت و قوانین کنترلی بستگی دارند. در روش‌های طراحی سنتی، اطلاعات طراحی مبتنی بر تجربه افراد خبره است که ا...

متن کامل

طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی پرنده فاخته (COA)

میرایی نوسانات الکترومکانیکی برای تضمین عملکرد قابل‌قبول سیستم امری ضروری است. حال هنگامی‌که در سیستم انتقال خطایی رخ دهد، توان انتقالی در خطوط و ولتاژ شین‌ها دچار نوسان شدیدی می‌شود. برای از بین بردن این نوسانات پایدارساز سیستم قدرت (PSS) مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای بهینه کردن عملکرد کلی سیستم، مسئله طراحی پارامترهای PSS به یک مسئله بهینه‌سازی با تابع هدف پیشنهادی غیرخطی تبدیل شده و با به‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 52

صفحات  12- 12

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021