طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران

نویسندگان

  • علیرضا نواب پور دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده

در پی بحران مالی و بی‎اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال 2009 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارز‎های مجازی مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول‎ها توانستند جایگاه خود را در مبادلات روزانه مردم پیدا کنند. در سال‎های اخیر، در ایران هم استفاده از این وسیله پرداخت نوین گسترش پیدا کرده است. با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آنها که منجر به حذف نهادهای واسط و ناظر شده است، لزوم سیاستگذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. در این مطالعه تلاش خواهد شد نخست به تاریخچه و سازوکار ارزهای مجازی پرداخته شود و سپس چالش‎ها و فرصت‎های ارز مجازی با نگاهی به وضعیت قانونگذاری در سایر کشورها مورد کاوش قرار بگیرد و در پایان چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی ارزهای مجازی برای استفاده قانونگذار طراحی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چارچوب طراحی اقتصاد وقف

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به‌رغم سابقۀ درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش‌هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش‌ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست‌اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه‌ای علمی مسئله‌یابی کنند و به حل م...

متن کامل

مجازی‌شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون‌ بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی‌شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای‌مجازی به ف...

متن کامل

سیاستگذاری پولی بهینه در اقتصاد ایران

به دلیل اینکه اقتصاد ایران ویژگی‌های یک اقتصاد کوچک و باز را دارد، در این مقاله مدل یک اقتصاد باز و کوچک طراحی می‌شود. این مدل بر اساس بهینه‌یابی خرد ساخته شده و چسبندگی قیمت‌های داخلی مشخصه بارز این اقتصاد است. در ادامه، مدل با استفاده از پارامترهای مربوط به اقتصاد ایران شبیه‌سازی می‌شود و از آن برای ارزیابی سیاست‌های پولی مختلف در ایران استفاده می‌شود.یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اج...

متن کامل

تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی

ورود ارزهای مجازی به‌عنوان مولود فناوری اطلاعات به عرصۀ مبادلات و استقبال روزافزون از آنها، عکس‌العمل‌های متفاوتی از ممنوعیت مطلق تا تجویز کامل را در پی داشته است. مقالۀ حاضر می‌کوشد ارزهای مجازی را در بستر فقه، حقوق و مطالعۀ تطبیقی تحلیل کند تا از این رهگذر بخشی از ابهامات برطرف شود. از آنجا که این ارزها با ثروت، منابع مالی و به‌طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسی آنها در بستر فقه فردی و ...

متن کامل

طراحی چارچوب سیاستگذاری توسعه پایدار با رویکرد ترکیبی ISM-IPA

بخشی از دستور کار سند 2030 را اهداف توسعه پایدار تشکیل می‌دهد که در نشست توسعه پایدار در سپتامبر سال 2015 مورد توافق اعضای سازمان ملل قرارگرفته است. این اهداف، به‌عنوان یک چارچوب توسعه، شامل هفده هدف در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ایده‌های مهمی هستند که می‌توانند به جهان در حال حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک کنند. درحالی‌که توجه رو به رشدی به مباحث مرتبط با دستور کار سند 2030 وجود دا...

متن کامل

طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

امروزه، با رشد و گسترش فضای مجازی، روزبه‌روز بر تأثیرگذاری و اهمیت این عرصه افزوده می‌ گردد. با این وجود، همواره دو نگرانی مهم، میان اکثرخط‌مشی گذاران وجود دارد. اول آنکه چگونه می‌‌توان بهترین استفاده را از فرصت‌های پیش روی آن کرد و دوم آنکه نحوه مقابله مؤثر با تهدیدات موجود در آن کدام است. فضای مجازی دارای دو بعد مهم محتوا و سخت‌افزار است که بعد محتوایی مهم‌ترین بعد می‌باشد. ما در این مقاله سع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 4

صفحات  51- 78

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021