فشارهای عصبی در سازمان و راههای مقابله با آن

نویسنده

  • الوانی, سید مهدی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فشارهای عصبی و روانی در سازمان

Psychological strain, physical and mental pressur. called Stress is a part of daily life for all managers and employees. Organizational changes, expectations of employees from management, technological changes, society expectations and personal involvement cause a person to be strained and depressed so that he, or she gets involved in pressure, conflict, and frustration. As Dr. Selye explains, ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

شیوه ‏های تبلیغی وهابیت و راههای مقابله با آن

امروز دشمن به پشت دروازه‏های عقیدتی جوانان شیعه رسیده و مرتبا با شبیه خونهای فرهنگی سعی در فلج نمودن اعتقادات شیعی دارد. دشمن صدر اسلام، آشکارا غیر مسلمان بود و در صف مخالفان اسلام می‏جنگید، اما دشمن امروز، خود را مسلمان می‏داند و به نام دین و دفاع از دین به دین ضربه وارد می‏کند که این به مراتب خطرناکتر است. سلفی هادر صف مقدم اهل بیت ستیزی در قالب برنامه‏های آموزشی مدارس وهابی،نفرت و دشمنی نسبت...

متن کامل

بررسی فشارهای عصبی ناشی از کار ونقش آن در کاهش بهره وری سازمان مطالعه موردی : جمعیت هلال احمر استان فارس

استرس4 ، افسردگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسائل یا مشکلات واقعی یا تصوری پدید می آید، و گاه سبب رسیدن آسیب های فراوانی به فرد و سازمان می شود. همچنین به عکس العمل افراد دربرابر ویژگی های محیط که تهدید به شمار می آید نیز اطلاق می شود. هدف پژوهش حاضر کشف رابطه بین تأثیر فشارهای عصبی ناشی از کار (استرس شغلی) بر کاهش بهره وری سازمانی در جمعیت هلال احمر استان فارس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  45- 59

تاریخ انتشار 1988-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023