محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

  • سعید گلکاریان آرانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • سیدحسن حسینی دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه امام علی، تهران، ایران
  • محمدموسی قلیلو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • منصور کاشی کارشناس ارشد سازمان دارایی و ثبت اسناد
چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارزش در معرض ریسک (VAR) و ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مقدار حدی (ماکسیمم بلاک‌ها و توزیع پارتو تعمیم یافته(GPD)) پرداخته است. پیش از تخمین مدل‌ها در تجزیه تحلیل مقدماتی یافته‌ها که با استفاده از آماره‌های توزیع تجربی، تابع اضافی میانگین و رسم Q-Q انجام شد، وجود رفتار دم پارتو و دم پهن داده‌ها نمایان گردید. برای تخمین مقدار آستانه بهینه، از تابع اضافی میانگین و رسم Hill استفاده شد که آماره‌های مذکور برای بازده مثبت و منفی، به ترتیب مقدار آستانه را در حدود 1.20 و 0.95 برای مدل GPD تهیه نمودند. از مقایسه باقیمانده‌های مدل‌های تخمین زده شده مقدار حدی کلاسیک (21، 63، و 126 روز) و مدلGPD، استنباط بر عملکرد مطلوب GPD محاسبه شده نسبت به مقدار حدی بلاک که حساسیت زیادی به انتخاب طول دوره دارد، حاصل شد. در نهایت برای تخمین VAR و ES از مدل GPD تخمین زده شده که کارایی بهتری را به نمایش گذاشت، استفاده شد. یافته‌ها موید این مطلب بود که کاربرد VAR و ES نباید بر مدیریت ریسک مالی مسلط شود؛ به عبارتی، وابستگی بر مقیاس ریسک منفرد به جهت نادیده گرفتن اطلاعات ریسک پرتفوی مشکل ایجاد می‌کند. بنابراین برای در برگرفتن اطلاعات نادیده شده توسط VAR و ES، ضروری است که جنبه‌های گوناگون توزیع زیان/سود مانند دم پهن بررسی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. ه...

متن کامل

تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روش‎های نوین با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسۀ آنها با عملکرد رویکرد­های پارامتریک می‎پردازد. روش­های معرفی‌شدۀ محاسبۀ ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ 1387 تا 1395 انجام شده است. به­علاوه، برای بررسی و مقایسۀ الگوها از روش­های پس­آزمایی VaR مانند آزمون­های استقلال­ تخطی­ها و پوشش برنولی و روش­ها...

متن کامل

محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل قیمت (TEPIX)یکی از شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار تهران است. با نگاهی به روند طی شده توسط شاخص کل در سال های اخیر مشاهده می شود که این شاخص نوسانات زیادی داشته است. تغییر قیمت سهام منجر به تغییر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می شود. از طرفی تغییر قیمت سهام به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مطرح در بنگاه ها و افرادی است که در سطح بازار سهام فعالیت دارند . ریسک شامل ریسک مطلوب و نا...

متن کامل

برآورد ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه ارزش فرین شرطی با استفاده از مدل مولتی ‌فرکتال و داده‌های درون ‌روزانه در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: پس از بحران مالی سال 2008، فعالان و پژوهشگران علوم مالی به اندازه‌گیری و مدل‌سازی ریسک بیش از پیش توجه نشان داده‌اند. از جمله سنجه‌هایی که برای اندازه‌گیری ریسک به آنها توجه شده، ریزش مورد انتظار است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید به‌منظور برآورد ریزش مورد انتظار است. مدل ارائه ‎شده، مدلی ترکیبی با استفاده از نظریه ارزش فرین است که از داده‌های درون‌روزی نیز بهره می‌جوید...

متن کامل

برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران

ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که کسب بازده، مستلزم تحمل ریسک است. یکی از روش‌های شناخته شده برای اندازه گیری پیش بینی و مدیریت ریسک،ارزش در معرض خطر است . علاوه براین مدیریت ریسک مشکلات زیادی در مواجه با رویدادهای فرین دارد. در این مقاله مقدار ارزش در معرض خطر با استفاده از هفت روش مختلف از جمله نظریه ارزش فرین و برای سه سطح اطمینان،برای بازده لگاریتمی شاخص کل بورس تهران،...

متن کامل

ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 32

صفحات  269- 294

تاریخ انتشار 2017-10-13

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021