مدل ریاضی دو هدفه برای تخلیه‌ی اضطراری با در نظر گرفتن ناوگان ناهمگن وسایل

نویسندگان

  • علی بزرگی امیری استادیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
  • فاطمه صبوحی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

برنامه‌‌ریزی برای تخلیه افراد یکی از مسائل چالش‌برانگیز در زمان وقوع بحران است. ازآنجایی‌که وسایل امدادی جز یکی از منابع محدود در زمان بحران به‌حساب می‌‌آیند، استفاده‌‌ی مؤثر از آن‌‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، یک مدل دوهدفه مسیریابی و زمان‌‌بندی هم‌زمان وسایل امدادی جهت تخلیه افراد از مناطق آسیب‌دیده به پناهگاه‌‌ها پیشنهاد شده است. دو هدف در نظر گرفته شده در مدل شامل حداقل‌کردن کل زمان حمل‌ونقل و حداکثر‌‌کردن قابلیت اطمینان مسیرها است. برای حل مدل پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون توسعه‌یافته استفاده شده است. در مدل ارائه‌شده، امکان خدمت‌دهی به هر منطقه آسیب‌دیده توسط چندین وسیله، ناوگان ناهمگن از وسایل امدادی و محدودیت ظرفیت برای پناهگاه‌‌ها در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مدل بر روی یک مثال تصادفی اجرا و نتایج محاسباتی ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدلسازی ریاضی دو هدفه برای مکان‌یابی ایستگاه‌های دوچرخه با در نظر گرفتن تعداد سفر – مطالعه موردی

افزایش آلودگی هوا و همچنین گرم شدن کره زمین باعث شده است که تمرکز مدیران و برنامه‌ریزان شهری بیشتر معطوف به حمل و نقل پاک و به عبارتی دیگر حمل و نقل همگانی گردد. در همین راستا نیز دوچرخه به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل پاک بسیار مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است و سعی در فرهنگ‌سازی برای استفاده از آن می‌کنند. به همین دلیل و برای افزایش استفاده از سیستم‌های اشتراک‌گذاری دوچرخه، در این مق...

متن کامل

ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده

هدف مسئله چیدمان تسهیلات پویا، یافتن بهترین چیدمان برای تسهیلات در یک افق زمانی با تعدادی دوره زمانی مشخص است به گونه ای که مجموع هزینه های حمل مواد و جابجایی تسهیلات حداقل گردد. این نوشتار به توسعه یک مدل دو هدفه می پردازد و سعی دارد تا به طور همزمان هزینه انتقال مواد بین تسهیلات و هزینه جابجایی تسهیلات و نیز زمان مورد نیاز برای حمل مواد را کمینه کند. با توجه به احتمالی بودن مشخصات کارکردی حمل...

متن کامل

توسعه دو الگوریتم چند هدفه برای حل مسئله چند هدفه زمانبندی کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن توان مصرفی ماهانه

در این مقاله، به منظور واقعی تر ساختن مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف ) 1نزدیک تر نمودن آن با مسائل دنیای واقعی، یک عامل عملیاتی به مدل کلاسیک این مسئله افزودهمی شود. این عامل که بهینه سازی میزان توان الکتریکی مصرفی در طول یک ماه می باشد،کلیدی ترین عامل در محاسبات برق مصرفی شرکت های صنعتی به شمار می آید. دیدن این عامل درمدل سازی، با توجه به شرایط جدید کشور بعد از حذف یارانه ها اهمیت پر رنگتری ...

متن کامل

توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران

مسأله مسیریابی بهینه برای انتقال مجروحین و کمک­رسانی امداد از مسائل مهم و اساسی به هنگام وقوع بحران می­باشد در هنگام وقوع بحران اهمیت دو فاکتور زمان و هزینه برای کمک­رسانی امداد و نجات مجروحین دو چندان می­شود. در  این مقاله هدف یافتن مسیر بهینه­ برای رسیدن از یک مرکز امداد و نجات تا یک مرکز بحران است. مدل ریاضی ارائه شده کمینه­کردن زمان و هزینه را برای دسترسی به مراکز بحران هدف قرار داده است و ...

متن کامل

مدل سازی و طراحی شبکه زنجیره تامین دو هدفه با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی

مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین شامل تصمیمات استراتژیکی می شود که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مسئله زیرساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیر پایی روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد. در این مقاله برگرفته از نیازهای تحقیقاتی شناخته شده در ادبیات و فضای خالی موجود در آن، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی ارائه شده است...

متن کامل

طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه دارای کاربرد های فراوانی در شبکه های حمل و نقل و مدیریت زنجیره تامین است. مدل هایی که بر اساس مسئله کلاسیک مسیریابی وسیله نقلیه ارائه شده است، هر کدام به نوبه خود این مسئله پایه را کامل تر کرده و فرضیات بیشتری از دنیای واقعی را در نظر گرفته است. در این پژوهش به بررسی مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن چندین دپو توزیع کالا و اولویت بندی پنجره های زما...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  119- 137

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023