مدیریت مصرف انرژی در الکتروپمپ‌ها مبتنی بر بهینه‌سازی ابتکاری

نویسندگان

چکیده

امروزه با افزایش کاربرد سیستمهای آبی در فرآیندهای مختلف، الکتروپمپ‌ها به صورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد به دلیل بهره برداری غلط و قدیمی بودن تکنولوژی‌های موجود، تلفات در این الکتروپمپ ها قابل توجه بوده و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به جامعه و محیط زیست می‌شود. از این رو، در تحقیقات اخیر به این موضوع توجه خاصی شده و راه حل‌های مختلفی برای حل این مشکل ارائه شده است. مصرف کننده‌ اصلی توان در شبکه‌های پمپاژ آب، موتورهای القایی موجود در الکتروپمپ‌ها هستند بنابراین کاهش مصرف در این موتورها باعث کاهش مصرف توان در شبکه پمپاژ می شود. مدیریت مصرف انرژی در الکتروپمپ‌ها و ارائه یک برنامه زمان بندی مناسب می‌تواند مصرف انرژی را در این سیستم بهینه کند که این بهینه‌سازی می‌تواند باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های انرژی شود. در این مقاله با بررسی شرایط موجود در شبکه‌های پمپاژ آب، راه حلی برای بهینه‌سازی پاسخگویی الکتروپمپ‌ها ارائه شده است. برای حل مسئله بهینه سازی یک الگوریتم ابتکاری استفاده شده است که با شبیه‌سازی‌های انجام شده کارآمدی روش پیشنهادی نشان داده شده ‌است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدیریت مصرف انرژی در الکتروپمپ ها مبتنی بر بهینه سازی ابتکاری

امروزه با افزایش کاربرد سیستمهای آبی در فرآیندهای مختلف، الکتروپمپ ها به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از موارد به دلیل بهره برداری غلط و قدیمی بودن تکنولوژی های موجود، تلفات در این الکتروپمپ ها قابل توجه بوده و باعث تحمیل هزینه های زیادی به جامعه و محیط زیست می شود. از این رو، در تحقیقات اخیر به این موضوع توجه خاصی شده و راه حل های مختلفی برای حل این مشکل ارائه شده است. مصرف ...

متن کامل

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان مبتنی بر رفتار ساکنان

چون رفتار ساکنین در ساختمان ها بر روی سرویس درخواستی تأثیر می گذارد بنابراین یک عنصر کلیدی در کنترل و مدیریت تجهیزات ساختمان به حساب می آید . در زمینه ساختمان هوشمند انرژی برای مدیریت مصرف و آسایش هم استفاده از این عنصر کلیدی بسیار مهم است . ما در این پروژه سعی کردیم با استفاده از وضعیت تجهیزات ( فعلی و قبلی) ساختمان که شامل اطلاعاتی در رابطه با خاموش یا روشن بودن کلیه تجهیزات اعم از روشنایی ...

15 صفحه اول

بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری مجهز به سیستم مدیریت هوشمند

Office buildings in the construction sector are the largest consumer of energy. So providing solutions for energy efficiency, improving performance and correcting the operation pattern can reduce energy consumption and improve occupants comfort in these buildings. Using Design builder and CFD simulation software and recording devices, the study has analyzed the environment quality parameters (t...

متن کامل

راهکارهای طراحی مسکن در بهینه‌سازی مصرف انرژی شهر تهران

امروزه دستیابی به توسعه پایدار هدف بسیاری از کشورهای جهان است. چرا که منابع انرژی در جهان محدود است. با توجه به رویکرد کشور برای کاهش وابستگی به منابع نفتی، و نیاز به کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت و ساختمان و بالابودن مصرف انرژی در ساختمان، آنها به عنوان اولین گزینه در زمینه توجه به راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی محسوب می‌شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی گردید به ...

متن کامل

مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای و نقش آنها در بهینه‌سازی مصرف ‌انرژی

امروزه انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشرفت و توسعة پایدار جوامع بشری محسوب می‌شود و همین موضوع، بهینه‌سازی در مصرف آن را بیش از پیش مهم و قابل توجه می‌سازد. مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای نسل جدیدی از مبدل‌های حرارتی‌اند که در آنها سیالات گرم و سرد بین صفحات شیاردار جریان دارند. توربولانس زیاد به‌علت حرکت سیال در مجاری باریک و ناهموار بین این صفحات سبب افزایش انتقال حرارت، کاهش انرژی مصرفی و در نهای...

متن کامل

چالش‌ها و راهبردهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران و جهان

عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم ازکل انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی ازآن، مدیریت مصرف، افزایش بازده و بهره‌وری انرژی را بیش از پیش ضروری می سازد. در راستای استفاده و امکان سنجی برنامه های مدیریت و ارتقای بهره وری انرژی دیگرکشورها در ایران و تلاش در رفع مشکلات، در این مقاله سعی شده است در سه بخش جداگانه به قسمتی از موارد مهم در این زمینه پرداخته شود. در بخش اول مقال...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  46- 53

تاریخ انتشار 2015-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021