مروری بر روش‌های تعیین عمر در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانوسایز

نویسندگان

  • علی ملکی دکتری شیمی آلی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
  • وحید شعبانی دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم و فناوری نانو- نانوشیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:

درحال حاضر استفاده از مواد پرانرژی نانوسایز و کامپوزیت‌های حاوی آن‌ها در سرجنگی‌های پیشرفته، پیشرانه‌های بردبلند و ... نتایج قابل توجهی داشته و موجب گردیده تا تولید مواد پرانرژی نانوسایز با توزیع اندازه ذرات باریک به یکی از محورهای اصلی تحقیقات و توسعه در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته تبدیل شود. از طرف دیگر، مواد منفجره در طول مدت انبارداری دستخوش تغییرات شده و به‌تدریج تجزیه و تخریب می‌شوند، از این‌رو، هر ماده‌ی منفجره، دارای طول عمر مفیدی است. هرچند تخریب مواد منفجره عموماً بسیار کند و تدریجی روی می‌دهد اما تعیین مدت ‌زمانی‌که یک ماده‌ی منفجره بتواند به‌صورت ایمن و بدون نگرانی نگهداری و به‌کارگیری شود، یکی از مسائل مهم در چرخه‌ی عمر این مواد محسوب می‌شود.‌ از این‌رو، با شناخت مکانیسم‌های معمول در کهولت و تخریب مواد منفجره‌ی نانوسایز و بهره‌گیری از روش‌های استاندارد جهت تخمین طول عمر شیمیایی (انبارداری ایمن) و خدمات‌دهی آن‌ها موجب خواهد شد تا انبارش و کاربری این دسته از مواد پرانرژی به‌درستی مدیریت گردد. این مطالعه رهنمودی برای انتخاب روش مناسب تخمین طول عمر مواد منفجره، از جمله روش‌های تخمین طول عمر بر مبنای اُفت وزن توسط تکنیک‌های آنالیز حرارتی گرماسنجی پیمایش دیفرانسیلی (DSC)، وزن سنجی (TG) و ... است تا براساس آن، امکان صحه‌گذاری عمر مواد منفجره نانوسایز در مرحله‌ی طراحی، حین تولید و نگهداری آن در چرخه‌ی عمر محصول فراهم گردد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بعد از اجرای آزمون‌های کهولت، برای تأیید طول عمر مواد منفجره برای مدت کمینه 10 سال، لازم است عدم تغییر در معیار پذیرش ویژگی‌های حساسیت به ضربه، دما، الکتریسیته‌ی ساکن در شرایط نگهداری؛ کاهش وزن کمتر از سه درصد وزنی؛ تغییر کمتر از 20 درصد در خواص مکانیکی؛ سازگاری (پایداری) و برخی مشخصات مورد توافق تولیدکنندگان و مشتریان، بررسی و تصدیق گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر آزمون‌های تعیین حساسیت در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانومقیاس

تعیین میزان حساسیت مواد منفجره نه تنها از منظر تئوری آن (ناپایداری سیستم، ارتباط میان ساختار و خصوصیات انفجاری) دارای مزیت است، بلکه از جنبه‌های ایمنی در بهره‌برداری از این مواد دارای اهمیت کاربردی است. انجام این آزمایشات در هنگام تأییدیه‌ی اولیه مواد منفجره‌ی جدید و نیز درصورت هرگونه بهینه‌سازی یا اصلاح روی مواد منفجره‌ی متداول، الزامی هستند. با تعیین حساسیت این دسته از مواد پرانرژی و برآورده‌...

متن کامل

مروری بر روشهای ارزیابی سمیت مواد شیمیایی، گذار از روشهای اینویوو به روشهای نوین اینویترو

Exposure to occupational and environmental contaminants is a major contributor to human health problems. Despite significant achievements in the risk assessment of chemicals, the toxicological database, particularly for industrial chemicals, remains limited. Considering there areapproximately 80, 000 chemicals in commerce, and an extremely large number of chemical mixtures, in vivo testing of t...

متن کامل

مروری بر فاکتورهای استانداردسازی در فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره

خطر مقدمه‌ی ایجاد حادثه است. برای تبدیل خطر به حادثه باید از یک آستانه عبور کرد. یکی از عوامل عبور از آستانه، عدم رعایت فاکتورهای ایمنی در بسته‌بندی،‌ انبارش و حمل‌ونقل کالاهای خطرناک است. حساسیت و حادثه‌ساز بودن بالقوه‌ی مهمات و مواد منفجره، لزوم بهبود در وضعیت انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی آن‌ها را جدی‌تر می‌نماید. لزوم به‌کارگیری استانداردهای انبارداری، حمل‌ونقل و بسته‌بندی، در بهبود شرایط و ...

متن کامل

مروری بر مبانی استانداردسازی صنعت نمایشگاهی

امروزه ارتقای ارزش نمایشگاه‌ها از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته است. در این راستا صنعت نمایشگاهی ایران باید مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با جایگاه اقتصادی، علمی، فرهنگی و تاریخی کشورمان در دنیا برگزار شود. مقاله حاضر مروری بر مبانی نظری کنترل و استانداردسازی با تاکید بر خدمات نمایشگاهی است. در این بررسی بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای ابعاد استانداردسازی خدمات ...

متن کامل

مروری بر مبانی استانداردسازی صنعت نمایشگاهی

امروزه ارتقای ارزش نمایشگاه ها از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته است. در این راستا صنعت نمایشگاهی ایران باید مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با جایگاه اقتصادی، علمی، فرهنگی و تاریخی کشورمان در دنیا برگزار شود. مقاله حاضر مروری بر مبانی نظری کنترل و استانداردسازی با تاکید بر خدمات نمایشگاهی است. در این بررسی بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ابعاد استانداردسازی خدمات ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره پاییز

صفحات  56- 74

تاریخ انتشار 2016-12-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023