مروری بر مدل‌های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار

نویسندگان

  • زهرا جنگ‌جو کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، تهران
  • مینا رنجبر فرد استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران
چکیده مقاله:

محیط کسب و کار کنونی مستلزم مدیریت یکپارچه و دیدگاه سیستمی است و ساختارهای سنتی پاسخگوی آن نیست. مدیریت مبتنی بر فرآیند یکی از رویکردهای رایج مدیریت سازمان است که ساختار سنتی حوزه­های وظیفه­ای را از بین می­برد. در این دیدگاه فرآیندها به عنوان دارایی­های استراتژیک سازمان محسوب می­شوند و نیازمند مدیریت و بهبود مستمر می­باشند. لذا سازمان­­ها خواستار روشی جامع و اصولی برای ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای خود هستند که مدل­های بلوغ به این نیاز پاسخ می­دهند. مدل بلوغ فرآیند کسب و کار یک مسیر بهبود تکاملی را توصیف می­کند که راهنمای سازمان­ها برای حرکت از نابالغی و فعالیت­های متناقض به سمت بلوغ و فرآیندهای منظم است. مدل­های بلوغ بسیاری در حوزه مدیریت فرایند کسب و کار وجود دارد که در این مقاله مهم­ترین آن­ها معرفی می­شوند و ابعاد مورد توجه در مدل­ها بررسی می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

بیش از نیمی از پروژه های  مهندسی مجدد قبل از تکمیل شدن با شکست  مواجه می شوند  و یا به اهداف مورد نظر کسب و کار دست پیدا نمی کنند، به همین دلیل بررسی عوامل موفقیت و شکست این گونه سیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درک بهتری از فاکتورهای موفقیت باعث می شود تا تحقیقات دانشگاهی و همکاران در پروژه، راهکارهایی  به منظور امکان پیاده سازی موفقیت پروژه را به دست آورند .مطالعه ی فوق به بررسی فاکتورهای...

متن کامل

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های کسب‌وکار در ورزش ایران می‌باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه‌گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. پرسشنامه‌ی شاخص‌های مربوط به ک...

متن کامل

کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت

Background and Aim: The use of electronic operations in health care industry has many positive points such as health care quality improvement, reduction in costs, and increased efficiency. Besides talking about the concept of Mobile Commerce (M-Commerce) as well as its benefits and challenges, the present article presents suitable approaches to benefit more from this new technology in the field...

متن کامل

تاثیر طراحی نرم‌افزاری مجدد فرآیند کسب و کار بر مدیریت زنجیره تامین ( مورد مطالعه:شرکت هواپیمایی آسمان)

امروزه چالش‌های زیادی پیش ‌روی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، جهت ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین، در طراحی مجدد فرایند کسب و کار وجود دارد. در این پژوهش، یک الگوی پیشنهادی جهت طراحی مجدد فرایند کسب و کار، پس از استفاده در مجموعه زنجیره تأمین سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری شرکت هواپیمایی آسمان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. این برنامه منجر به تغییر سیاست‌گذاری‌ها...

متن کامل

مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک

یکی از پرجاذبه ترین زمینه ای کاربرد فناوری اطلاعات، کسب وکار الکترونیکی است. مدیران سازمان ها باید به نبال راهکاری برای تصمیم گیری در راستای بهینه سازی آمایش منابع در این حوزه باشند تا نحوه تخصیص های هزینه ای و سرمایه ای خود را در این حوزه در سطوح عالی و راهبردی کنترل کنند. پرداختن به این موضوع نیازمند آن است که مدیران سازمان، سطح توسعه یافتگی خود را در حوزه کسب وکار الکترونیکی مشخص نمایند و با...

متن کامل

بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت

امروزه مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی‌سازی و شخصی‌سازی را به مشتریان خود ارائه نمایند. در این تحقیق عوامل موثر در طراحی اجزای مدل کسب و کار در حوزه مدیریت زیرساخت و محصول تجارت همراه با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر مورد بررسی قرار می‌گیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره تابستان

صفحات  32- 46

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023