مروری بر پروتکل احراز اصالت و توافق کلیدEAP-AKA در شبکۀ میان‌کاری 3GPP-WLAN

نویسندگان

چکیده مقاله:

پوشش‌دهی مناسب، دسترس‌‌‌پذیری و سرعت ‌بالای انتقال داده از مهم‌ترین مسائل در مخابرات نسل جدید است. بر همین اساس از مخابرات نسل سوم، ارائۀ خدمات میان‌کاری مطرح شد و در مخابرات نسل چهارم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس فناوری‌های متفاوتی برای ارائۀ خدمات میان‌کاری، در مخابرات نسل جدید مطرح شد که از این ‌بین، فناوری WLAN بیشتر از همه مورد استقبال قرار گرفت. مرجع استانداردسازی 3GPP برای ارائۀ خدمات میان‌کاری، شش سناریوی کلی را مطرح کرده است که براساس این سناریوها می‌توان نحوۀ دسترسی کاربر به شبکه، معماری شبکه و پشتۀ پروتکلی را می‌توان تعیین و طراحی کرد. در این مقاله به معرفی مفهوم میان‌کاری، سناریوهای شش‌گانه، معماری شبکه و مروری بر کارهای انجام‌شده می‌پردازیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

امروزه سامانه­های شناسایی با امواج رادیویی (RFID) عمدتاً در زندگی روزمره­ اشخاص استفاده می­شود. این سامانه­ها در زمینه­هایی نظیر پزشکی، نظامی و تشخیص هواپیماهای خودی از دشمن کاربرد دارد. از حیث اهمیت امنیت این سامانه­ها، پروتکل­های متفاوتی برای احراز هویت پیشنهاد شده است. آقای پنگ و همکاران، یک پروتکل احراز هویت مبتنی بر استاندارد EPC C-1 G-2 ارائه دادند. طراحان آن ادعا کردند که از لحاظ امنیتی و...

متن کامل

بهبود در پروتکل های احراز هویت و توافق کلید

پروتکل های احراز هویت و توافق کلید نقش بسیار مهمی در فراهم کردن جنبه های مختلفی از امنیت در سیستم هایی که بر پایه اینترنت کار می کنند دارند. تاکنون پروتکل های احراز هویت و توافق کلید بسیاری ارائه شده اند، ولی هر کدام از آن ها مشکلات خاص خود را دارد. هدف اصلی این پایان نامه بهبود پروتکل های احراز هویت و توافق کلید است. از این رو، در این پایان نامه امنیت دو پروتکل احراز هویت و توافق کلیدی که به ت...

شناخت آسیب های امنیتی پروتکل احراز اصالت map و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

امروزه سامانه­های شناسایی با امواج رادیویی (rfid) عمدتاً در زندگی روزمره­ اشخاص استفاده می­شود. این سامانه­ها در زمینه­هایی نظیر پزشکی، نظامی و تشخیص هواپیماهای خودی از دشمن کاربرد دارد. از حیث اهمیت امنیت این سامانه­ها، پروتکل­های متفاوتی برای احراز هویت پیشنهاد شده است. آقای پنگ و همکاران، یک پروتکل احراز هویت مبتنی بر استاندارد epc c-1 g-2 ارائه دادند. طراحان آن ادعا کردند که از لحاظ امنیتی و...

متن کامل

A Cryptographic Analysis of the 3GPP AKA Protocol

Secure communications between mobile subscribers and their associated operator networks require mutual authentication and key derivation protocols. The 3GPP standard provides the AKA protocol for just this purpose. Its structure is generic, to be instantiated with a set of seven cryptographic algorithms. The currently-used proposal instantiates these by means of a set of AES-based algorithms ca...

متن کامل

Achieving Better Privacy for the 3GPP AKA Protocol

Proposed by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) as a standard for 3G and 4G mobile-network communications, the AKA protocol is meant to provide a mutually-authenticated key-exchange between clients and associated network servers. As a result AKA must guarantee the indistinguishability from random of the session keys (key-indistinguishability), as well as clientand server-impersonation...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  27- 38

تاریخ انتشار 2014-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023