مسأله‌ی حروف ربط در آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی؛ از مفاهیم کلیدی تا کاربست های آموزشی

نویسنده

  • Leila Shobeiry Professeur-assistante, Département de la langue française, Université Azad Islamique, Branche de Sciences et de Recherches, Téhéran, Iran
چکیده مقاله:

ارائه‌ی تعریفی از واژه‌ی حرف ربط و مفهوم اتصال در زبان فرانسه همواره مشکل ساز بوده است و مسئله‌ی حروف ربط در بحث آموزش و یادگیری دستورزبان فرانسه به عنوان زبان خارجی همواره چالش برانگیز بوده است. پاره‌ای از پژوهش‌ها بر این مطلب تأکید دارند که کلمات کاربردی و بخصوص حروف ربط که با تحکیم انسجام متنی، نقش بسیار مهمی را در پیوستگی عبارات و توالی منطقی نظرات و ایده‌ها ایفا می‌کنند، بزرگترین منشأ دشواری برای زبان آموزان یک زبان خارجی هستند؛ چراکه در اکثر موارد بافت و فحوای کلام کمکی به تشخیص معنی این حروف ربط نمی‌کند. (کوپر 1984 به نقل از کورنر a1999، ص. 68). مقاله حاضر قصد دارد که به بررسی چند معنایی واژه‌ی حرف ربط بپردازد. پس از بحث و بررسی نظرات موجود پیرامون مفاهیم اتصال و کلمات ربط، مسأله اصلی ما در این تحقیق، با در نظر گرفتن عملکرد معناشناختی و متنی این دو مفهوم، روبرو شدن با چالشهای آموزشی آنها خواهد بود. هدف از انجام این تحقیق کمک به برداشتن ابهاماتی است که در مورد کلمه ربط در زبان فرانسه همواره وجود داشته و البته ارائه‌ی یک دسته‌بندی صحیح و روشن از این عناصر زبانی است. همچنین آشنا کردن زبان آموزان و مدرسان زبان با مفاهیم اتصال و کلمات ربط و ارائه‌ی روش و رویکردی برای آموزش این عناصر زبانی پیش روی آنها و اساتیدی که در دانشگاهها همراه با رشته‌هایی چون ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه به آموزش زبان فرانسوی نیز میپردازند، از دیگر اهداف این تحقیق قلمداد می‌شوند. کلید واژه‌ها: حرف ربط، اتصال، پیوستگی، انسجام معنایی، آموزش زبان فرانسوی به عنوان زبان خارجی

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آموزش صریح استراتژی های خواندن در کلاس زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی در ایران

در فرایند آموزش زبان فرانسه، یکی از اساسی ترین مهارت هایی که می باید فراگرفته شود، مهارت خواندن است. توسعه و گسترش استراتژی های خواندن و فراگیری برقراری ارتباط نوشتاری از اهداف این مهم می باشد. آموزش مهارت خواندن در ایران در بیشتر مواقع به گونه ای است که در خدمت دیگر مهارت ها به کار گرفته می شود. بنابراین، زبان آموزان چنین مهارتی را به درستی فرا نمی گیرند. در این مقاله به ترسیم استراتژی های اثر...

متن کامل

اموزش بررسی امکانات در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

در دهه گذشته ، روش های نوینی در یادگری زبان خارجی و یا زبان دوم بخصوص زبان انگلیسی توسعه یافته است و در این زمینه تحقیقات نشان داده اند که از طریق زبان فراگیر باید توانایی صحبت کردن ، بیان افکار و فهمیدن عقاید دیگران را بدست بیاورد . به نظر می رسد که روش آموزس متداول در ایران تمایل به سمت آن چیزی که فریری ((آموزش بانکی )) می نامد پیدا کرده امت . این تحقیق بر آن شد که فلسغه آموزش فریری به نام آم...

متن کامل

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانش-آموزان با نیازهای ویژه: مطالعه‌ای مروری

هدف: هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی فرایند آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانش­آموزان با نیازهای ویژه (آسیب شنوایی، آسیب بینایی، طیف اتیسم، ناتوانی هوشی، ناتوانی ویژۀ یادگیری، مشکلات ارتباطی-زبانی، اختلالات رفتاری هیجانی، معلولیت جسمی-حرکتی، و چندمعلولیتی) و ارائۀ راهبردهایی برای تسهیل و تسریع این فرایند است. روش: در پژوهش حاضر، با روش توصیفی– تحلیلی و جستجو در منابع اینترنتی موجود...

متن کامل

جامعه شناسی زبان وتوانش های زبانی فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

فراگیری یک زبان در محیط خارجی که امکان بکارگیری زبان را بسیار کاهش میدهد با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مدرس زبان های خارجی ملاحظه می نمائیم که دانشجویان این رشته بیشتر وقت خود را صرف حفظ کردن لغات و متون نوشتاری می کنند وکمتر مجالی برای به کارگیری این عناصر زبانی(آموخته های خود)در موقعیت های واقعی پیدا میکنند و این امر باعث می شود که دانشجویان اصل توانش ارتباطی را فراموش کنند و در این زم...

متن کامل

بررسی انواع انگیزش عربی‌آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه کویت به عنوان زبان خارجی

در چند دهه اخیر کوشش‌های فراوانی به منظور بررسی انگیزه‌های فراگیران زبان‌های خارجی انجام شده است. چرا که دانستن انگیزه‌های یادگیری زبان، جزء ارکان اصلی طراحی روش‌ها و سرفصل‌های درسی محسوب می‌شود. شناخت انگیزه‌های فراگیران کمک شایانی به برنامه‌ریزان درسی، نویسندگان کتب آموزشی و مدرسان می‌کند تا روش‌ها وتکنیک‌های خود را هر چه بیشتر با مقتضیات جدید هماهنگ سازند. بر همین اساس پژوهش حاضر کوشیده تا ب...

متن کامل

فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان دوّم[1] فرا می­گرفتند، مورد بررسی قرار داد. هدف تحقیق بررسی حضور یا عدم حضور مقولات واژگانی - دستوری و میزان تداخل زبان اوّل در مراحل آغازین فراگیری زبان خارجه بود. همچنین دو نظریه عمده پیرامون فراگیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 29

صفحات  263- 295

تاریخ انتشار 2000-11-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023