مسیریابی موجودی باز با درنظرگرفتن کاهش مصرف سوخت روش حل: الگوریتم تکاملی تفاضلی

نویسندگان

  • زهرا کاویانی دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سید رضا حجازی دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

لجستیک به‌دلیل داشتن فعالیت‌های حمل‌ونقلی نقش زیادی در تولید گازهای گل‌خانه‌یی دارد. از آنجایی که مسیریابی موجودی به‌دلیل پاسخگویی هم‌زمان به مسیریابی وسایل نقلیه و سطوح موجودی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های لجستیک دارد و از سویی دیگر در بسیاری از شرکت‌های توزیع، وسایل نقلیه اجاره‌یی هستند و به بازگشت به انبار پس از تخلیه نیاز نیست، در این مقاله مدلی برای مسئله‌ی مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های موجودی ارائه شده است. برای حل مسئله یک روش فراابتکاری بهبودیافته‌ی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی و الگوریتم سازنده‌ی کلارک و رایت ارائه شده است. به‌منظور صحه‌گذاری بر روش حل پیشنهادی در ابعاد کوچک الگوریتم پیشنهادی با جواب حاصل از حل دقیق برای چند مسئله‌ی نمونه مقایسه شده است. در ابعاد بزرگ نیز به بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی پرداخته شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

حمل‌ونقل بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی هر کشوری را به خود اختصاص می‌دهد و بخش بزرگی از مصرف سوخت در این حوزه رخ می‌دهد. به همین دلیل در سال‌های اخیر توجه زیادی به کاهش مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه صورت گرفته است. مساله مسیریابی وسائط نقلیه، از‌جمله مسائل مهم مدیریت در زمینه توزیع و لجستیک است. در این مقاله به طور جامع به بررسی عوامل مؤثر در مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه پرداخته شد...

حمل ونقل بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی هر کشوری را به خود اختصاص می دهد و بخش بزرگی از مصرف سوخت در این حوزه رخ می دهد. به همین دلیل در سال های اخیر توجه زیادی به کاهش مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه صورت گرفته است. مساله مسیریابی وسائط نقلیه، از جمله مسائل مهم مدیریت در زمینه توزیع و لجستیک است. در این مقاله به طور جامع به بررسی عوامل مؤثر در مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه پرداخته شد...

حمل و نقل بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی هر کشوری را به خود اختصاص می دهد و تجهیزات حمل و نقل یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان محصولات نفتی به شمار می آید. در سال های اخیر تلاش زیادی به منظور کاهش تولید گازهای گلخانه ای توسط وسائط نقلیه صورت گرفته است. از آنجایی که استفاده از محصولات نفتی توسط وسائط نقلیه باعث تولید گازهای گلخانه ای می شود، کاهش استفاده از این محصولات می تواند کمک بزرگی به کاه...

در کشور ما مسیر حرکت سرویس‌های مدارس به‌صورت تجربی و بدون درنظرگرفتن مسیر و مکان بهینة علمی تعیین می‌شود. همواره طی ‌شدن مسیرهای اضافی توسط این سرویس‌ها موجب افزایش جابه‌جایی و افزایش مصرف سوخت و صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت می‌شود. از این‌رو، پژوهش حاضر حرکت سرویس‌های مدارس را در تهران با درنظرگرفتن دانش‌آموزان خاص بررسی می‌کند. درنهایت، مدلی ارائه می‌شود که حرکات را تا حد ممکن به حداقل می‌رسان...

  انتشار آلودگی وسایل نقلیه عمدتاً به مقدار سوخت مصرفی، نوع سوخت و مسافت پیموده شده بستگی دارد. استفاده از منابع انرژی جایگزین یکی از راه‌های مقابله با گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت است. کمبود زیر‌ساخت‌هایی نظیر جایگاه‌های سوخت‌گیری، یکی از موانع اصلی پذیرش وسایل نقلیه با سوخت جایگزین است. در این مطالعه به‌عنوان یک رویکرد عملی در دوره گذر، مدلی برای گستر...

در مسئلۀ هاب سلسله‌مراتبی-مسیریابی مورد مطالعه، شبکه‌ای شامل سه سطح (مشتریان، هاب غیرمرکزی و هاب مرکزی) با هدف یافتن مکان بهینۀ استقرار هاب‌های مرکزی و غیرمرکزی، تخصیص مشتریان به هاب‌های غیرمرکزی و همچنین پیداکردن مسیر بهینه بین مشتریان و هاب غیرمرکزی، درنظر گرفته شده است. از جمله کاربردهای این مدل می‌توان به سیستم ارسال مراسلات پست، بانک‌ها، شبکه‌های دریافت و ارسال و... اشاره کرد. در این مطالع...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود