مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله به معرفی یکی از موضوع های واقع در نقطه همرس رشته های نظریه گروه، نظریه گراف، علوم کامپیوتر و توپولوژی می پردازد. هنگامی که ماکس دن در اوایل قرن بیستم، مساله کلمه در گروهها را مطرح و آن را به روش ترکیبیاتی برای گروههای رویه حل کرد، در واقع به طور ضمنی تداخل رشته های مزبور را نیز اعلام نمود. در این مقاله درباره این پرسش صحبت می کنیم که گروههایی بسازید که مساله کلمه آنها حل پذیر باشد. هدف این است که درختهای ریشه دار منتظم، مرز آنها، گروه خودریختی های درختهای منتظم و زیرگروههای خاص این گروه، به ویژه زیرگروه اتوماتون را معرفی کنیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن

درخت از دورترین ایام، در اساطیر، آیین‌ها و کیش‌های عرفانی، دارای اهمیت بوده است. بسیاری از اقوام باستانی، آن را به‌عنوان نماد جایگاه خدایان یا خود خدا می‌پرستیدند. در دوره‌های بعدی نیز وسیلۀ صعود به آسمان و یکی از راه‌های برقراری ارتباط با خدایان بوده است. در متون عرفانی، از نماد درخت برای تبیین مفاهیم گوناگون استفاده شده است. تکرار مضمون درخت در اساطیر و عرفان، این سؤالات را برای نگارندگان ایج...

متن کامل

مقدمه ای بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار پردازش اطلاعات براساس کامپیوتر به منظور جمع ­آوری، ذخیره، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات (فضایی) جغرافیایی است. سامانه اطلاعات جغرافیایی در واقع یک سیستم پایگاه اطلاعات است که خصوصاً برای داده­ های برداری مبنای مکانی (با استفاده از مختصات جغرافیایی) طراحی شده است. اطلاعات جمع ­آوری شده می­ تواند به چندین روش شامل جداول، گراف ها و نقشه­ ها نمایش داده شود. ساما...

متن کامل

مقدمه ای بر شناخت رویکردها و ارزش های معماری منظر

شهرها و مجتمع های زیستی حاصل فرآیند تعاملات بشری در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فن آوری وغیره هستند، امروزه با پیشرفت روز افزون دانش، میزان دخل و تصرف انسان نیز در محیط پیرامون خود بیش از پیش شتاب گرفته. و به همین میزان انسان با از بین بردن منابع طبیعی مشکلات متعددی را پیش روی خود قرارداده، وبه همین دلیل تخصص های مختلف در جهت حل این مشکلات پدید می آیند. معماری منظر از جمله تخصص هایی است که ...

متن کامل

مقدمه ای بر سیستم های نفتی ناحیه لرستان

ناحیه لرستان دارای منابع نفت و گاز می باشد. که در سازندهای ایلام و سروک با سن کرتاسه و سازند های کنگان دالان با سن پرمین و تریاس پایینی ذخیره شده است. با وجود قدمت زیاد فعالیت های اکتشافی که در این ناحیه انجام شده است سنگ های منشاء و نقش آنها در شکل گیری این منابع به صورت جامع مطالعه نشده است. در این مقاله عناصر و فرایند های ضروری برای تشکیل این منابع معرفی شده است. سازند های گرو، سرگلو و شیل ه...

متن کامل

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره شماره 34

صفحات  65- 86

تاریخ انتشار 2005-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023