ناهمگونی بیانی: مورد مطالعه "جزیره‌های متنی" در رمان یک زندگی اثر موپاسان

نویسنده

چکیده

در این نوشتار بر آنیم تا، ضمن دقت نظر بر روی مفهوم زبانشناختی "جزیره‌های متنی" یا به عبارتی دیگر کلمات و جملات داخل گیومه، تاملی در کلام ناهمگون راوی ِ داستان، از ورای رُمان، در رمانیک زندگی گی دو موپاسان داشته باشیم. پر واضح است که در نیمه دوم سده‌ی نوزده میلادی در کشور فرانسه از گوستاو فلوبر به بعد، - نویسنده تحول‌گرا و خالق داستان مشهور مادام بواری، - رمان و رمان‌نویسی به شدت تحت تاثیر مسائل زباشناختی از جمله حضور یا رد پای "صدای دیگری" در کلام نویسنده قرار گرفت. باید اذعان کرد که موپاسان در خلق یک زندگی به شدت دنباله رو تجدد‌گرایی فلوبر در امر تکنیک‌های روایی بوده است. در این اثر ادبی، کلام روایی نقل قول شده با قرار گرفتن در داخل "گیومه" و در اشکال دستوری- نحوی متفاوتی از جمله "گفتار مستقیم" و "گفتار غیرمستقیم"، توجه خواننده را به خود جلب می‌کند. شایان ذکر است که راوی داستان موپاسان، با پناه گرفتن در پشت سنگر "جزیره‌های متنی"، با ظرافت هر چه بیشتر پای شخصیتهای خود را به متن روایت باز می‌کند تا با انواع شیوه‌های بیانی ممکن قصه‌گوی احساسات و دل‌نگرانی‌های خود باشند، در نتیجه شفافیت کلام نویسنده دچار ابهام جدی می‌گردد و تحلیل کلام راوی و شخصیتهای داستان نیز به تبع آن دشوارتر شده توجه مضاعفی را می‌طلبد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

رویکردی روانکاوانه به ‌بحران هویت در داستانهای فراواقعی مورد مطالعه: اورلا اثر گی دو موپاسان

یکی از گستره‌های علوم انسانی که رابطةتنگانگی با ادبیات دارد، گسترة روانکاویست که نظریه‌پردازان برای واکاوی و نمودنآرایش آن، از مضمون‌های ادبی بهره می‌گیرند، که این بهره‌گیری کاوش روانکاوانهآثار ادبی را نیز در پی دارد. از جمله گونه‌های ادبی مورد توجه روانکاوان، گونةفراواقعی است که به علت نوسان بین واقعیت و اوهام و رخنه در درون شخصیت‌ها، موضوعتحلیل‌های روانکاوانه بسیاری قرار می‌گیرد. شکوفایی ادبی...

متن کامل

بررسی اثر ناهمگونی مقاومت برشی زهکشی‌نشده در پایداری شیب‌های طبیعی

در این نوشتار، مقایسه‌یی بین روش‌های تحلیلی عددی مشخصه و احتمالاتی انجام، و اثر ناهمگونی تصادفی ویژگی‌های خاک بر روی ضریب اطمینان پایداری شیروانی‌های رسی بررسی شده است. ضریب اطمینان پایداری شیب رسی در شرایط زهکشی‌نشده با لحاظ تغییرپذیری فضایی ویژگی‌های مقاومتی محاسبه و قابلیت اعتماد به محاسبات ضریب اطمینان با تحلیل‌های اعتباری بررسی شده است. با استفاده از تئوری میدان تصادفی در ترکیب با روش تفا...

متن کامل

گی دو موپاسان در ایران

کی دو مرپاسان از نوول نویان بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم بود. نوول های او، نسبت به سایر نوول نویس ها، از نظر مضمون، روانی و طرز بیان، نوپردازی در نوول نویسی برد و در نتیجه تحول چشمگیری را در انواع ادبی به دنبال داشته است. استقبال خوانندگان، به ویژه در ایران، ترجمه های متعددی را از آثار او موجب شده است و ظاهرأ این ترجمه تحولات جالبی را نیز در ادبیات معاصر ما را به همراه داشته است. این امر و نیز بخ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 26

صفحات  157- 182

تاریخ انتشار 2018-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022