نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران

نویسندگان

  • ابراهیم سلمانی ندوشن کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی یزد
  • شفیع حبیبی عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده مقاله:

در سال‌های اخیر، حرکت‌های درخور توجهی در جهان برای طراحی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای متن باز در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی آغاز شده است و کتابخانه‌های زیادی، حتی در کشورهای پیشرفته، با توجه به مزیت‌ها و قابلیت‌های این‌گونه نرم‌افزارها، از آنها استفاده می‌کنند. کتابداران، می‌توانند با مشارکت در پروژه‌های متن باز، تغییرات لازم را برای انطباق آنها با نیازهای خود اعمال کنند. با نرم‌افزارهای کاربردی که هم‌اکنون در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی به‌صورت متن باز و رایگان موجود است، کتابخانه‌ها انتخاب جدیدی برای نصب و راه‌اندازی این نوع سامانه‌ها، و کتابداران فرصت‌های تازه‌ای برای مشارکت و همکاری در پروژه‌های نرم‌افزارهای متن باز دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

نظام نرم افزارهای متن باز

نظام متن باز رویکردی استبرای حمایت از توسعه و گسترش آزاد نرم‌افزارها که در پایان دهه 1990 در واکنش به ایجاد انحصار در زمینه تولید نرم‌افزار در تقابل با نظام مالکیت فکری مطرح شد. انتقال آزاد کدمبدأ همراه با نرم‌افزار و امکان توزیع، اصلاح و بازتوزیع آزادانه نسخه اصلاح شده از اصول اساسی این رویکرد است. اصول ده‌گانه حاکم بر نظام متن باز در تقابل با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوق مالکیت فکری قرار دا...

متن کامل

تصاویر نو از یک متن اصلی

این مقاله ترجمه را به عنوان یک "اتاق تاریک" معرفی می‌کند که جنبه‌های تجربی متن اصلی را نمایان می‌سازد و آنها را از نامرئی بودن رهایی می‌بخشد. ترجمه همچون یک فرایند عکاسی است در یک اتاق تاریک که متن اصلی را در زاویه‌ای نو ظاهر می‌کند. برای اثبات این مطلب در این مقاله خواهیم دید چگونه ویژگی‌های نوشتاری مخصوص چارلز دیکنز، تبدیل کردن ذهنیتهایش به عینیت و جان دادن به شخصیتها در یک ترجمه به زبان فران...

متن کامل

تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران

هدف گردشگری در وهله نخست بهبود روابط فرهنگی و درک تفاوتهای فرهنگی است . گردشگری مذهبی به عنوان یکی از قدیمیترین اشکال روابط فرهنگی بین اقوام و ملل ، از جمله پر رونق ترین گردشگری ها در زمان حاضر است . قدمت این نوع گردشگری با قدمت تاریخ دینی برابری میکند بطوری که عمده ترین نیت گردشگری در شکل سنتی یک عمل دینی _ فرهنگی بوده است .  نگاهی به گذشته در زمینه سفرها و گردش های مذهبی موید این مطب است . ا...

متن کامل

نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

هدف: شناسایی آموزش‌‌های مورد نیاز برای پرورش مهارت‌های کتابداران برای خدمت به کاربران با آسیب بینایی است. روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهارت‌ها و تخصص‌های لازم برای کتابداران در قالب 21 مقوله از منابع استخراج شد؛ و سپس با استفاده از پرسشنامه آنلاین، رویکرد کتابداران کتابخانه‌های نابینایان و استادان رشته کتابداری در ایران بررسی شد. یافته‌ها: اکثر کتابداران و همچنین اساتید رش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 2

صفحات  189- 196

تاریخ انتشار 2008-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023