× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نسبت‌های تکرارشونده در هندسه برخالی(فراکتالی) گنبدهای اُرچین

نویسندگان

  • محمد مشایخی کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

در طبقه‌بندی گنبدهای سنتی، گنبد به دودسته گنبدهای رُک (مخروطی) و گنبدهای نار (شبه نیم‌کره) تقسیم می‌شود. گنبدهای اُرچین گونه‌ای از گنبدهای رُک هستند که در منطقۀ میانرودان (بین‎النهرین) و جنوب غربی ایران درگذشته رواج داشته‌اند. گنبدهای اُرچین شکلی مخروطی دارند و از توالی و تکرار پلکان‌هایی تشکیل‌شده‌اند که در هر ردیف به‌صورت حلقه درآمده‌اند و این حلقه‌ها از پایین به بالا به‌تدریج کوچک می‌شوند. بنا بر این هندسه برخالی بهترین راه برای تبیین هندسۀ آنهاست. زیرا روابط عددی در تناسبات شکل‌های خودمتشابه در طبقات، و تناسبات اجزاء گنبد اعم از ارتفاع طبقات، دهانه و سایر اجزاء هر یک با رابطه‌ای خاص الگویی برخالی ایجاد می‌کند. این پژوهش با بررسی دقیق گنبدهای اُرچین در این حوزه تلاش دریافتن ساختارهای مختلف هندسۀ گنبدهای اُرچین با استفاده از دنباله‌های عددی و رابطۀ آنها با هندسۀ برخالی دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تخریب منابع آب و خاک در بسیاری از مناطق، از جمله نگرانی‌های تولید کنندگان بوده و مدیریت خاک در مزارع زراعی تنها گزینه­ای است که انسان از طریق آن می­تواند باعث تشدید یا جلوگیری از تخریب خاک گردد. نتایج گزارش شده توسط خاکشناسان، حاکی از قابلیت و پتانسیل نظریه فراکتال در تبیین و مدل­سازی ساختار سامانه خاک و درک و تخمین فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی آن است. در این پژوهش اثر اقدامات مدیریتی مختل...

برخی از سازندهای زمین شناسی بیش از برخی دیگر دچار هوازدگی و فرسایش می‌شوند و در نتیجه به لحاظ فیزیکی نرم (آهکی-رسی) هستند؛ در مقابل سازندهایی وجود دارند که فرسایشهای شیمیایی و فیزیکی، تأثیر بسیار کمی بر آنها می‌گذارد و از اینرو دارای سختی بیشتری هستند و بر روی زمین، به صورت صخره‌ای مشاهده می‌شوند. روال شناسایی سطوح سرسازندهای زمین شناسی و تهیه نقشه، با تصاویر نوری  عموماً بدلیل عدم قابلیت توصیف ...

محققان علم ژئومورفولوژی رودخانه همواره در پی روش­های جدیدی برای بررسی ژئومورفولوژی رودخانه­ای و تغییرات الگوی مسیر رودخانه­ها می­باشند، هندسه فراکتال یکی از روش­های جدیدی است که می­تواند در علم ژئومورفولوژی رودخانه­ای به کار گرفته شود. اهمیت اصلی هندسه فراکتال در این است که مـدل و تـوصیفی ریاضی بـرای بسیاری از اشکال پیچـیده که در طبیعت یافت می­شوند ارائه می­کند. هدف این تحقیق تحلیل فراکتالی مسی...

روش های فراکتالی، به کمک شیوه های مقیاس -ثابت، امکان مدل سازی تغییر پذیری برجای خصوصیات کانسار را فراهم می کنن. مدل های حرکت براونی کسری، یک نوع خاص از فراکتال های تصادفی هستند که یک روش سریع و کارآمد برای شبیه سازی ویژگی های کانسار در اختیار می گذارند. در روش شبیه سازی شرطی فراکتالی از مدل کوواریانس نموی حرکت براونی کسری همراه با بعد فراکتال، که از مدل تغییرنمای توانی به دست می آید، برای شبیه ...

این مطالعه بر روی داده‌های حاصل از 26 نمونه­ از رسوبات درون باتلاق و 7 نمونه خاک محدوده تالاب بندر انزلی، جهت بررسی خاصیت رادیواکتیو (Ra-226, U-235, Th-232, Cs-137, K-40) منطقه صورت گرفته است. شناسایی روند، چگونگی تغییرات و عوامل موثر در ایجاد این ناهمگنی در منطقه متناسب با ماهیت و شرایط جغرافیایی آن مبنای کار بوده است و اهمیت آن از نظر زیست محیطی و شرایط استراتژیک تالاب انزلی چه از نظر توریستی...

در این مقاله از روششبکه ارزیابی گرافیکی و بازنگری تکنیکی (GERT) جهت مدیریت پروژه اکتشافی در فعالیت‌های مختلف روش‌های تفکیک آنومالی و ایجاد الگویی مناسب با ترکیب دو روش هندسه فضایی فراکتالی و آماره فضایی U استفاده شده است. به همین دلیل در کارهای معدنی به وفور شبکه‌بندی GERT مورد استفادهقرار می‌گیرد و منجر به افزایش دقت فرآیند می‌شود. بنابراین احتمالی بودن انجام یا عدم انجام تعدادی از فعالیت‌ها د...