نقد و بررسی روش های برآورد بهای تمام شده نرم افزار مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

نویسندگان

  • دکتر بیتا مشایخی نویسنده اول و مسئول مکاتبات
  • دکترایرج نوروش ندارد
  • محمد نوری جاوید ندارد
چکیده مقاله:

این مقاله به معرفی موضوع برآورد بهای تمام شده نرم افزار می پردازد . بدین منظور درباره انواع روش هایبرآورد و نقاط قوت و ضعف آنها صحبت شده و در نهایت برای آشنایی بیشتر با موضوع برآورد نرم افزار، یکی ازجذاب ترین مدل های برآورد بهای تمام شده نرم افزار، مدل،COCOMOتشریح شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اهمیت مساله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول مطالعه موردی: شرکت ذوب آلیاژ

هدف اصلی این مقاله بررسی اهمیت مساله مسیریابی و تاثیر آن در کاهش بهای تمام شده محصول در شرکت ها است. این شرکت ها بستگی به نوع کارشان مواد اولیه و کالای خریداری شده را به انبارها ارسال و بعد از مراحل آماده سازی آن را بین مشتریان (خرده فروشی ها) توزیع می کنند. بنابراین هزینه حمل و نقل رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. لذا این امر شرکت ها را بر آن داشته تا با کاهش این هزینه. بهای تمام شده مح...

متن کامل

اهمیت مساله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول مطالعه موردی: شرکت ذوب آلیاژ

هدف اصلی این مقاله بررسی اهمیت مساله مسیریابی و تاثیر آن در کاهش بهای تمام شده محصول در شرکت ها است. این شرکت ها بستگی به نوع کارشان مواد اولیه و کالای خریداری شده را به انبارها ارسال و بعد از مراحل آماده سازی آن را بین مشتریان (خرده فروشی ها) توزیع می کنند. بنابراین هزینه حمل و نقل رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. لذا این امر شرکت ها را بر آن داشته تا با کاهش این هزینه. بهای تمام شده مح...

متن کامل

ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری: مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

با عنایت به نقش بی بدیل دانش درکسب مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی امروز،کسب و کارها بیش از گذشته به دانش مشتری توجه می کنند. ظهور وب 2 و گسترش کاربردهای نرم افزارهای اجتماعی افق جدیدی برای سازمان ها جهت ایجاد رابطه ای معنادارتر و پرتحرک تر با مشتریان گشوده است. هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری است. برای نیل به این هدف، استراتژی پژوهش...

متن کامل

شناسایی عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم)

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند با نیرویی اندک، قدرت عظیمی بسازد. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است. اجرای مدیریت دانش مستلزم فراهم نمودن پیشزمینه های مناسب است. از جمله این پیشزمینه ها، هماهنگی لازم میان عوامل مختلف سازمانی است. در این پژوهش از میان عوامل مختلف سازمانی، عوامل فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است . فر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره پ شماره3(بهار 1388)

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2009-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023