نقش استانداردها در نوآوری

نویسندگان

  • مجتبی بحیرایی
  • مریم محمدروضه‌سرا
چکیده مقاله:

در این مقاله نقش استانداردها در نوآوری با تأکید ویژه روی فرایندهای طراحی و ساخت، مرور و بررسی شده است. مقاله با تعریف و دسته بندی استانداردها و نیز بررسی نقش و زیرساخت آن ها در جامعه شروع می شود. این روند به طور مشابه درباره ی نوآوری نیز دنبال می شود. با بررسی ارتباط بین نوآوری و استانداردها، تأثیر منفی و مثبت هر یک بر دیگری تعیین می شود. بررسی تاریخچه ی چهار مطالعه ی موردی در حوزه های مختلف- ساخت و تولید، سخت افزار رایانه، طراحی اجزای مکانیکی، و تبادل داده ی محصول نشان می دهد که، همان گونه که انتظار می رفت، استانداردها اغلب از فناوری های نوآورانه ناشی می شوند. همچنین، شگفت این کهاستانداردها اغلب به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تحریک نوآوری می شوند. نتیجه این که، به طور کلی، مزایای استانداردها برای نوآوری در طراحی و ساخت نسبت به محدودیت های احتمالی آن ها در خلاقیت، بیش تر و مهم تر هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

در این مقاله، یافته‌های پژوهشی حاصل از اتخاذ یک راهبرد (یا گزینه‌های راهبردی) برای مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا[1] ارائه‌ شده است. راهبرد موردنظر به‌منظور توانمندساختن این مؤسسه در توسعه‌ی استانداردها برای ارتقای نوآوری در زمینه‌ی "خدمات مهندسی در طول عمر" اتخاذشده است. هدف از این پژوهش ارائه‌ی یک "سند راهبردی" به‌منظور جهت‌دهی به اقدامات پژوهشی و سایر فعالیت‌های ارائه‌ی خدمات است. این کار با هدف...

متن کامل

استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی

تأثیر استانداردها بر توسعه‌ی اقتصادی کشورهایی که از تولید صنعتی و نوآوری عقب مانده‌اند، کمتر شناخته شده است. اصولاً استانداردسازی به‌مثابه یک موضوع فنی دیده‌شده و فقط از طریق سیاست‌های محدود سطح بالا پشتیبانی می‌شود. استانداردهای فنی در کم‌ترین حالت به اندازه‌ی اختراعات ثبت‌شده به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. به علت رهبری غالب کشورهای توسعه‌یافته در ثبت اختراعات ، استانداردهای فنی در کشورهای درحال ت...

متن کامل

نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری

در سال‌های اخیر، مشارکت‌های عمومی - خصوصی هم‌زمان با آشکار کردن ظرفیت‌ها و مزایای خود در براورده‌سازی وظایف اجتماعی دولت در مسائل مختلفی مثل راه‌سازی، توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های برق‌رسانی و فضاهای شهری و کمک به بخش خصوصی (برای مثال، در تأمین مالی یا ورود به بازار) به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی برای توسعه فناوری و نوآوری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. متن حاضر مروری است بر مبانی نظری و ت...

متن کامل

استانداردها در خدمات مرجع مجازی

در دنیای امروز استاندارد و توجه به آن امری ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه، خدمات مرجع الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مقالة حاضر بر آن است تا ابتدا به بررسی نقش استاندارد در خدمات مرجع الکترونیکی اشاره کند وسپس به بررسی نمونه‌هایی از این دستورالعمل-های اجرایی که در کتابخانه‌های دوپونت- بال دانشگاه استستون و کتابخانه دانشگاه کارولینای شمالی ارائه می‌گردند بپردازد و در نهایت نیز راهنمای...

متن کامل

استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه

در این مقاله استانداردهای بین‌المللی و ملی و هم‌چنین استانداردهای انجمن‌ها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه بررسی‌شده است.

متن کامل

نقش سیستم مدیریت دانش و نوآوری باز در توسعه ظرفیت نوآوری

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­گری نوآوری باز در تأثیر سیستم مدیریت دانش بر ظرفیت نوآوری است. جامعه آماری شامل مدیران شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی شماره 2 و نیز شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری شهر کرمان به تعداد 177 شرکت می­باشد. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره تابستان

صفحات  6- 16

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023