واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور

نویسندگان

چکیده

مسجد به‌عنوان اصیل‌ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی فراوانی در دستیابی به اهداف فرهنگی نظام اسلامی دارد. در صورت سیاست‌گذاری و توجه مناسب به این ظرفیت و محوریت یافتن آن در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، امکان پاسخ‌گوئی به بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی از این طریق فراهم خواهد شد. ما در این تحقیق به دنبال واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله‌العالی) هستیم. در نظام فرهنگی مسجدمحور، شکل‌دهی به باورها، عادات و کنش‌های اجتماعی با محوریت مساجد و با توجه به کارکردهای آن صورت می‌پذیرد. لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانات و پیام‌های معظم له پیرامون امام جماعت در مساجد بررسی و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و صورت‌بندی شده‌اند. مضامین فراگیر استخراج‌شده شامل ضرورت حضور امام، نقش امام، نگرش امام، وظایف امام و موانع ایفای شان توسط امام خواهد بود که در ادامه به تبیین مضامین سازمان دهنده ذیل هر یک از مضامین فراگیر خواهیم پرداخت. در صورت ایفای نقش و موفقیت امام جماعت در مسجد می‌توان امیدوار بود کارکردهای مسجد احیا شده و مسجد بتواند نقش محوری خود در نظام فرهنگی را به خوبی ایفا نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزة کارآفرینی فرهنگی

در سال‌های اخیر موضوع کارآفرینی فرهنگی به‌دلیل ماهیت فرهنگی، اهمیت مقولۀ فرهنگ و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامۀ 25 سؤالی، استفاده شده است. جامعۀ مورد بررسی، کارآفرینانی هستند که در حوزۀ کسب و کار‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند. همچنین، حجم نمونه بر اساس جدول مورگ...

متن کامل

بازشناسی عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر نظام دیوان‌سالاری تاریخی ایران در دوره باستان

نظام دیوان‌سالاری ایران، با قدمتی دست کم دو هزار و پانصد ساله، وارث عناصر و خصوصیاتی است که به‌رغم آنکه در طول تاریخ خود دچار دگردیسی و تغییرات فراوانی شده و بسیاری از این عناصر جامة نو بر خود کرده‌اند، به‌طور معناداری تحت‌تأثیر عوامل، رخدادها و تحولات و فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمانة خود (در هر دورة تاریخی) بوده‌اند. مقالۀ حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌ها و تغییرات و تحولات نظام ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر موفقیت در امتحان جامع دانشجویان مامایی

سابقه و هدف: امتحان جامع مهمترین آزمون دانشجویان مامایی است که می تواند توانایی های حرفه ای آنان را ارزیابی نماید. لذا این مطالعه به منظور تعیین عوامل تاثیر گذار بر نتیجه امتحان جامع در این گروه از دانشجویان انجام گردید. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 69 دانشجوی کارشناسی مامایی شرکت کننده در 3 دوره اخیر امتحان جامع انجام شد. دانشجویان بر اساس میانگین نمره امتحان جامع به دو گر...

متن کامل

واکاوی سیاست‌گذاری فرهنگی در سیره امام رضا(ع)

وجود مسائل فرهنگی در دوران امامت حضرت رضا(ع)، لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی به ویژه فرهنگ تشیع را اقتضا می‌کرد. در این راستا ایشان با روشنگری و استفاده از زمینه‌های موجود توانستهاند با انجام فعالیت‌های فرهنگی گسترده به حل این مسائل بپردازند و نظام فرهنگی جامعه شیعه را مدیریت کنند. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که با توجه به رویکرد سیاست‌گذاری فرهنگی چه مسائ...

متن کامل

عوامل موثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی

نظام‌های تحقیق و توسعه نقش موثری در خلق دانش و فناوری، پیدایش ایده ها و اندیشه های نوآورانه، بازسازی فرایندها و شیوه‌های کاری و فراهم شدن فرصت‌های جدید کارآفرینی و توسعه کسب و کار دارند. بر همین اساس در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، تمایل زیادی به ایجاد و توسعه نظام‌های تحقیق و توسعه به‌وجود آمده است. این موضوع در صنایع غذایی نیز مورد توجه قرار گرفته و در اکثر واحدهای تولیدی صنایع غذایی بزرگ، واح...

متن کامل

عوامل موثر بر موفقیت شغلی زنان حسابدار در ایران

با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی و علاقه زنان به حضور در نقش های اجتماعی، نیاز به شغل هایی متناسب با سطح تحصیلات آنان ضروری می باشد. با وجود توانایی‌های بالقوه زنان در رشته حسابداری، بسیاری از این توانایی ها به دلایل مختلف در محیط های کاری به فعلیت نرسیده و زنان نتوانسته اند جایگاه شایسته ای در حرفه پیدا نمایند. این پژوهش به دنبال ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023