چارچوبی جدید جهت تدوین استراتژی کلان با دیدگاه دوره عمر سازمان و چرخه عمر صنعت

نویسندگان

  • امین ناصری, محمد رضا
  • رحیمی مقدم , محمد
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین چرخه عمر دانشگاه- رویکرد فازی

رقابت شدید دانشگاهها و تلاشهای آنها در ارائه خدمات با بالاترین کیفیت به‌منظور دستیابی به جایگاه و اعتبار بین‌المللی بالاتر باعث شده‌ است تا این مؤسسات به رویکردی جامع، که بتواند عملکرد مؤسسه را ارزیابی کند، نیاز داشته باشند. طراحی و استقرار نظام ارزیابی از نیازهای ضروری یک سازمان برای تعیین میزان دستیابی به اهداف است و می‌تواند به شناسایی چرخه عمر آن کمک کند. شناسایی چرخه عمر دانشگاه می‌تواند ب...

متن کامل

تدوین چرخه عمر دانشگاه- رویکرد فازی

رقابت شدید دانشگاهها و تلاشهای آنها در ارائه خدمات با بالاترین کیفیت به منظور دستیابی به جایگاه و اعتبار بین المللی بالاتر باعث شده است تا این مؤسسات به رویکردی جامع، که بتواند عملکرد مؤسسه را ارزیابی کند، نیاز داشته باشند. طراحی و استقرار نظام ارزیابی از نیازهای ضروری یک سازمان برای تعیین میزان دستیابی به اهداف است و می تواند به شناسایی چرخه عمر آن کمک کند. شناسایی چرخه عمر دانشگاه می تواند به...

متن کامل

ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر

این مقاله برگردانی از مقاله ایمنی محصول می باشد. این مقاله به توصیف مدل جدیدی از طول عمر محصول می پردازد که تولید کنندگانبرای بهبود ایمنی و برای جلوگیری از ورود محصولات معیوب به بازار، مورد استفاده قرار می دهند. این مدل دارای هشت مرحله است واین مقاله به توصیف و تشریح مسائل ضروری مرتبط با ایمنی در هر مرحله، می پردازد. روشهای تحلیلی که باید در مراحل مختلف مورداستفاده قرار گیرند ...

متن کامل

مدل هماهنگی استراتژی مالی و چرخه عمر سازمان با عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی اسـتراتژی مالی و چرخه عمر شرکت با عملکرد مالی ارائه می­دهد. روش تحقیق بر مبـنای نتیجه، توسعه­ای و بر مبـنای هدف، توصیفی– تبیینی و بر مبنای روش، پس رویدادی است. جامعه آماری آن شرکت­‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که 143 شرکت به روش قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­هـا، تحلیـل صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها بوده و از آزمون‌...

متن کامل

بررسی هماهنگی میان استراتژی های سطح کسب و کار و بازارگرایی در چارچوب مراحل چرخه عمر سازمان

در شرایط متغیر و نامطمئن کنونی سازمان­ها به منظور این که در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد، نه تنها باید منابع ملموس و ناملموس و قابلیت­های درونی خود را توسعه و گسترش دهند بلکه باید با توجه بیشتر به محیط به صورت موثرتر به تغییرات محیطی پاسخ دهند، و با افزایش قدرت رقابتی خود، جایگاه خود را در میان رقبا مستحکم کنند. این پژوهش در پی آن است تا شرکت­های فعال در صنایع غذایی استان م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 3

صفحات  297- 311

تاریخ انتشار 2014-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023