کاربرد ترکیبات جزئی در تشخیص تقلبات روغن‌های گیاهی (مقاله مروری)

نویسندگان

  • فتانه هاشم پور بلترک دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • محمدعلی تربتی استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده مقاله:

روغن‌ها و چربی‌ها دارای کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی و تولید محصولات و فرآورده‌هایی غذایی  هستند. به‌دلیل اهمیت اقتصادی آن‌ها گاهی افراد سودجو برای کسب درآمد بیشتر به تقلب‌های مختلف دست می‌زنند. در روغن‌ها، تقلب‌ها به دو صورت مخلوط کردن روغن‌های دارای ارزش اقتصادی بالا با انواع ارزان‌تر و یا تقلب به‌صورت اشتباه در اطلاع‌رسانی برچسب از لحاظ منشأ جغرافیایی، نوع واریته و روش تولید هستند. در سال‌های اخیر، محققین روش‌های آنالیزی مختلفی را بر اساس روش‌های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و کروماتوگرافی گازی (GC) برای تشخیص ترکیبات عمده و جزئی روغن‌ها پیشنهاد کرده‌اند. هدف از این مقاله، بررسی کاربرد ترکیبات جزئی روغن‌های خوراکی خام شامل استرول‌ها، توکوفرول‌ها، هیدروکربن‌ها، رنگ‌دانه‌ها، لیگنان، فنول‌ها و مقادیری از ترکیبات فرار در تشخیص تقلبات آن‌ها می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اسانس‌های گیاهی به‌عنوان ترکیبات دارویی طبیعی: مقاله مروری

Herbal essential oils are volatile, natural, complex compounds formed by medicinal plants as secondary metabolites. As reported by international organization for standardization (ISO), the term "essential oils" (EOs) is defined for a product obtained from vegetable raw materials or fruit using distillation with water or steam. The EOs are generally complex mixtures of volatile organic compounds...

متن کامل

کاربرد داروهای گیاهی در بیماری های قلبی-عروقی: مقاله مروری

خلاصههدف. هدف این مطالعه، معرفی داروهای گیاهی مورد استفاده در بیماری های قلبی- عروقی و آموزش به بیماران می باشد.روش کار. این مطالعه از نوع مرور سیستماتیک مربوط به داروهای گیاهی مورد استفاده در بیماری های قلبی- عروقی است که با جستجو از پایگاه های P‏ubMed، Science Direct، Highwire(سایت دانشگاه استانفورد) با کلیدواژه هایHerbal،Hyperlipidemia، Heart failure،Cardiovascularو Hypertention، داروهای گیا...

متن کامل

کاربرد داروهای گیاهی در بیماری های قلبی-عروقی: مقاله مروری

خلاصههدف. هدف این مطالعه، معرفی داروهای گیاهی مورد استفاده در بیماری های قلبی- عروقی و آموزش به بیماران می باشد.روش کار. این مطالعه از نوع مرور سیستماتیک مربوط به داروهای گیاهی مورد استفاده در بیماری های قلبی- عروقی است که با جستجو از پایگاه های p‏ubmed، science direct، highwire(سایت دانشگاه استانفورد) با کلیدواژه هایherbal،hyperlipidemia، heart failure،cardiovascularو hypertention، داروهای گیا...

متن کامل

کاربرد نانو ذرات در ارتودنسی: مقاله مروری

Background and Aims: The purpose of this study was to investigate the application of nanoparticles in orthodontics. Materials and Methods: This study was conducted using a review method by searching Scopous, Google Scholar and Web of science. Key words (Nano silver, Nano ZnO, Nano Chitosan, Nano Curcumin and Nanoparticles) were used. These searches were limited to the English ariticles after t...

متن کامل

مروری بر خواص ضد‌باکتری، ضد‌میکروب و ضد‌قارچ ترکیبات گیاهی و کاربرد آنها در منسوجات

گیاهان بسیاری در سراسر جهان شناخته شده اند که دارای خواص دارویی-پزشکی از جمله خواص ضد‌باکتری، ضد‌میکروبی و ضد‌قارچ هستند. ترکیبات شیمیایی ضد‌باکتری و یا ضد‌میکروبی احتمال ایجاد حساسیت یا آلرژی در کاربر را دارند. علاوه بر این در فرآیند تولید و به کار‌گیری می‌توانند پساب‌های زیادی را وارد محیط‌زیست کنند که تصفیه و بازیافت آنها هزینه بر است. تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده که با بهره‌گیری از ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 3 (31) پاییز

صفحات  89- 98

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023