× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Dynamic Analysis of the Biomechanical Model of Head Load Impact Using Differential Transform Method

نویسندگان

  • Ahmed Yinusa University of Lagos, Department of Mechanical Engineering, Akoka, Lagos, Nigeria
  • Olufemi Ipinnimo Department of Systems Engineering, University of Lagos, Akoka, Lagos, Nigeria
  • Otobo E. Precious University of Lagos, Department of Systems Engineering, Akoka, Lagos, Nigeria

چکیده

The dynamic analysis of the biomechanical model of the head load impact using the Differential Transform Method is presented in this paper. In many parts of the world, the problem of traumatic brain injuries (TBI) has led to neurodegenerative dementing disorders and diseases as a result of head load impact from sporting activities, accidents involving the head, etc. have serious effects on humanity. The head load impact and its control have been modeled as a rigid linkage head-neck manipulator. This rigid link manipulator is governed by a system of nonlinear ordinary differential matrix equations with three degrees of freedom which requires special techniques for its solution. The system of equations was solved using Differential Transform Method (DTM) and the results were compared with results obtained in earlier studies and validated with the fourth-order Runge-Kutta numerical method (RK4). Good agreements are reached in all these results. From the model, the effects of head loads, head mass, neck mass, upper and lower linkage lengths, head and neck moments of inertia were investigated. As the head loads increased, there were increases in both axial and angular displacement of the head motion and the neck region. The study provides a theoretical basis for the design and understanding of the effects of head load carriage on vital organs that are susceptible to pains, damages, and even failure.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a ...

در سال های اخیر، تقاضای استفاده از تئوری خطی ویسکوالاستیسیته بیشتر شده است. با افزایش استفاده از کامپوزیت های پیشرفته در صنایع هوایی و همچنین استفاده روزافزون از مواد پلیمری، اهمیت روش های دقیق طراحی و تحلیل چنین ساختارهایی بیشتر شده است. این مواد جدید از خودشان رفتارهای مکانیکی ارائه می دهند که با تئوری های الاستیسیته و ویسکوزیته، نمی توان آن ها را توصیف کرد. این مواد، خواص ویسکوالاستیک دارند....

the present study is an attempt to investigate the potential impact of inspirational quotes on improving english abstract vocabulary recall. to achieve this goal, a multiple choice language proficiency test of 60 items including vocabulary and grammar component was administered to a sample of 63 second-semester male and female students whose age ranged between 17 to 22 and they were studying en...

abstract the present study was conducted to investigate the effect of using model essays on the development of writing proficiency of iranian pre-intermediate efl learners. to fulfill the purpose of the study, 55 pre- intermediate learners of parsa language institute were chosen by means of administering proficiency test. based on the results of the pretest, two matched groups, one as the expe...

data envelopment analysis (dea) is a powerful tool for measuring relative efficiency of organizational units referred to as decision making units (dmus). in most cases dmus have network structures with internal linking activities. traditional dea models, however, consider dmus as black boxes with no regard to their linking activities and therefore do not provide decision makers with the reasons...

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...