× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Numerical Study of Unsteady Flow of Gas Through a Porous Medium By Means of Chebyshev Pseudo-Spectral Method

نویسندگان

  • E. Babolian Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • S. Abbasbandy Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  • S. M. Hosseini Herat Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, ‎Iran.

چکیده

In this work, we first reformulate the unsteady flow of gas through a porous medium problem in [0,+∞) to a problem in [-1,1] by variable transformation μ = (x-s)/(x+s), and using spectral collocation method based on Chebyshev polynomials to approximate the resulting problem. The comparison of the results obtained by this method with results obtained by other methods shows that this method provides more accurate and numerically stable solutions.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

In this paper we have studied the effect of free convection on the heat transfer and flow through variable porous medium which is bounded by two vertical parallel porous plates. In this study it is assume that free stream velocity oscillates with time about a constant mean. Periodic temperature is considered in the moving plate. Effect of different parameters on mean flow velocity, Transient ve...

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...

تحقیق حاضر گزارشی است از تحلیل بخش مقدمه دو دسته از مقالات که عبارتند از: 11 مقاله از دو نویسنده دوزبانه فارسی زبان, که شامل مقدمه 4 مقاله به زبان انگلیسی و چاپ شده در مجلات بین المللی, مقدمه 3 مقاله به زبان انگلیسی و 4 مقاله به زبان فارسی چاپ شده در مجلات داخلی می شود؛ و 12 مقاله از محققان خارجی که در مجله applied linguistics به چاپ رسیده است. مبنای تئوری این تحلیل ها نظریه سوئلز (1990) یا هما...

ترجمه با گسترش زبان آغاز شده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد، و برای اولین بار به عنوان شاخه ای از دانش و روشی برای انتقال علوم، فرهنگ و تجربه در در دوره قاجار در ایران آغاز شد. در حقیقت متون تاریخی از اولین متونی هستند که در ایران ترجمه شدند چرا که به سیاستمداران آن دوره کمک می کردند تا به علل موفقیت جهان غرب و پیشرفت هایشان در طول تاریخ پی ببرند، بنابراین به تدریج ترجمه این گونه متون رون...

In this work, we applied Chebychev spectral collocation method to analyze the unsteady two-dimensional flow of nanofluid in a porous channel through expanding or contracting walls with large injection or suction. The solutions are used to study the effects of various parameters on the flow of the nanofluid in the porous channel. From the analysis, It was established that increase in expansion r...