جمال برزگری‌خانقاه

استادیار حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

[ 1 ] - تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بنگاه‌های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می‌شوند که نقش مهمی در شکل‌گیری رشد اقتصادی آن ایفا می‌کنند. بنابراین مدیران برای رسیدن به اهداف بلندمدت و افزایش ارزش شرکت، باید منابع مالی خود را به درستی مدیریت نمایند، بسیاری از مدیران صنعتی فکر می‌کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی از هزینه است و از آثار سودآورانه آن غافل هستند. در این پژوهش تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌...

[ 2 ] - پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر

آنچه برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی اهمیت دارد رویه‌ها و اصول بکار رفته در حسابداری نمی‌باشد بلکه خروجی از سیستم مالی می‌باشد چراکه آن‌ها را در نیل به اهدافشان یاری می‌کند. هدف اصلی سرمایه‌گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش‌بینی این دو عامل برای ‌سهامداران حیاتی است. از این رو از هر ابزاری که به آن‌ها در این امر یاری برساند استقبال می‌کن...

[ 3 ] - حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می‌گردد. بدین علت در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش‌هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست‌ها و روش‌ها بهره‌گیری از حسابرسی‌های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و ...

[ 4 ] - کنکاشی در ویژگی های شخصیتی، مهارتی و اخلاقی حسابداران دادگاهی با استفاده از تکنیک تاپسیس

حسابداری دادگاهی بخش مهمی از حرفه حسابداری محسوب می­شود و با توجه به فسادهای مالی در سال­های اخیر این رشته می توانند نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایفا کند. بنابرین تمرکز بر بهبود عملکرد این حرفه از موضوعاتی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد، زیرا افزایش سطوح بهره­وری حسابداری دادگاهی می­تواند منجر به بهبود عملکرد سیستم های حسابداری شود. این مقاله سعی دارد عوامل شخصیتی، مه...

[ 5 ] - بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ ویژگی‌‌‌‌های شرکت و افشای مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این‌رو، به‌منظور دستیابی به این هدف، 9 فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه‌ها با استفاده از روش حذف نظام‌مند، نمونه‌ای متشکل از 68 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1393 انتخاب گردید و از مدل رگرسیونی چندمتغی...

[ 6 ] - اثر پوشش رسانه‌ای بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سهام

امروزه اهمیت و جایگاه اطلاعات در تصمیمات سرمایه‌گذاری بر کسی پوشیده نیست. از این‌رو کارکرد رسانه‌های جمعی با تأکید بر دو عنصر اصلی آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی می‌تواند نقش بسزایی درتغییرات قیمت سهام و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا نماید. با این وجود این موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران در کشورهای مختلف و بیش از آن، در ایران قرار گرفته است. از این‌رو مطالعه حاضر می‌کوشد تأثیر رسانه‌های جمعی ب...

[ 7 ] - تاثیر پاداش و ساختار هیات مدیره بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

رقابت، اصلی‌ترین انگیزه برای رشد و توسعه شرکتها محسوب می‌شود، فعالیت‌های تحقیق و توسعه با ایجاد فرصت‌های جدید می‌تواند سازمان را متحول نماید. در هر سازمان ساختار هیئت مدیره آن، نقش مهم و اساسی در پیشبرد اهداف و اتخاذ تصمیمات بهینه در راستای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ورود به عرصه رقابت، ایفا می‌کنند به دلیل اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پاداش و ساختار هیئت مدیره بر سرمایه‌گذاری تحق...

[ 8 ] - مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک‌ها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک­ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه­های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت­کنندگان تسهیلات بانک­ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی ...

[ 9 ] - Investigating the Interactive Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Firm Value in the Tehran Stock Exchange

The purpose of this study is to investigate the effect of corporate governance (CG), corporate social responsibility (CSR) and their interactive effect on the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 194 companies listed on this stock exchange, which was selected using a systematic elimination method, from 2011-2017 were collected and analyzed using ...

[ 10 ] - مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی

سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستگی شرکت های بزرگ همراه است، نگرانی هایی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است. به همین جهت، پیشگیری یا کشف تقلب های بااهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بنابراین در دهه اخیر، موضوع تقلب و به ویژه تقلب در...

[ 11 ] - پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت‌ها با استفاده از تحلیل محتوای گزارش‌های هیئت مدیره

نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه­گذاران نیاز به الگوهای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت­های مالی و محتوای گزارش­های هیئت ­مدیره راهی جدید را برای پیش­بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم استخراج کلمات، از متن گزارش­های ه...

[ 12 ] - طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی و بررسی اثر آن بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای چندعاملی در رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت است. روش: این پژوهش کاربردی بوده و از ...