گمینی اصفهانی, هدیه

بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

[ 1 ] - مبانی طراحی سرپناه پس از سانحه با محوریت تولید و مصرف بهینه انرژی در شهر هوشمند انرژی؛ نمونه موردی: شهر بوشهر

زمینه و هدف: امروزه در دنیا تلاش­های گسترده­ای برای کاهش مصرف سوخت­های فسیلی در حال انجام است. در چند سال اخیر مباحث طراحی و ایجاد شهرهای هوشمند انرژی با همین هدف و همچنین افزایش کارایی و بهره­وری ساختمان‌ها با رویکرد پایداری مطرح گردیده است.  حال در اینجا این سول مطرح می‌شود که با حجم تولیدات گازهای گلخانه‌ای و افزایش رو به رشد برداشت سوخت‌های فسیلی، چه راه حلی برای کنترل افزایش جمعیت شهرنشین ...

[ 2 ] - برنامه‌ریزی و طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک در فرایند بازسازی پس از زلزله بم

سانحه بر روی کودکان تأثیرات منفی فراوانی دارد. هدف از احداث «فضاهای دوستدار کودک» بعد از سانحه، علاوه بر ایجاد شرایط مناسب‌ ‌فیزیکی و روانی که در بازتوانی سریع‌تر کودکان مؤثر خواهد بود، فراهم آوردن فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط اطرافشان است. شهر بم بعد از زلزله سال 1382 از نمونه‌هایی بود که رویکرد دوستدار کودک در بازسازی آن مورد توجه قرار گرفت و سازمان‌های دولتی، غیردولتی...

نویسندگان همکار