کلانتری اسکویی, علی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

[ 1 ] - ارائه روش ارزیابی پتانسیل آبی حوضه‌های آبخیز جهت احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی: منطقه مشنق‌چای)

مناطق خشک دارای امکانات بالقوه کشاورزی هستند که مورد استفاده کامل قرار نگرفته­اند. می­توان توسط روش­های خاص که برای این مناطق مناسب هستند از این امکانات بالقوه به بهترین نحو استفاده کرد. برنامه­ و مدیریت منابع آب به عنوان دو موضوع مهم در مناطق خشک شناخته می­شوند. هدف از این تحقیق مطالعه پتانسیل بالقوه منابع آبی در حوضه مشنق­چای می­باشد. برای انجام این تحقیق داده­های هواشناسی و هیدرومتری منطقه م...

[ 2 ] - ارزیابی زیرساخت داده‌های مکانی ملی با استفاده از مدل BSC

توسعه و استفاده از یک چارچوب مناسب برای پیاده‌سازی، ارزیابی و بهبود مستمر زیرساخت داده‌های مکانی یکی از موضوعات مهم تحقیقات درزمینه علوم مکانی است. با توجه به اینکه زیرساخت‌های داده‌های مکانی ملی درحال‌توسعه هستند، نیاز به توجیه منابع مصرف‌شده و کارآمد بودن زیرساخت داده مکانی در آن‌ها بسیار احساس می­شود. روش‌های زیادی برای این منظور استفاده و به کار گرفته‌شده است. هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی ...

[ 3 ] - راه‌حلی برای استفاده از مدل هیدرولوژیکی مدکلارک در محیط HEC-HMS در ایران با استفاده از GIS

از جمله مشکلات اصلی در استفاده از مدل هیدرولوژیکی مدکلارک (ModClark) در محیط HEC-HMS، تهیه ورودی‌های مدل در سیستم مختصات SHG و ساختار DSS است. هدف اصلی این تحقیق به‌کارگیری GIS در ارائه راه‌حلی برای رفع این مشکل بوده است. بدین منظور پروژه‌ای مبتنی بر GIS، برای تعیین شدت سیل‌خیزی و اولویت‌بندی پتانسیل تولید سیل براساس روش عکس‌العمل سیل واحد و مدل هیدرولوژیکی مدکلارک در حوضه آبخیز قرنقو واقع در ا...

[ 4 ] - ارائه‌ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی

استفاده‌ی بهینه و دسترسی به داده و اطلاعات مکانی در کشور نیازمند طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و راه‌اندازی زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) است. در همین راستا همه‌ساله سازمان‌ها طرح‌های GIS متعددی در کشور طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند و طی سال‌های اخیر نیز راه‌اندازی زیرساخت داده‌های مکانی مد نظر قرار گرفته است. آنچه به نظر می‌رسد در اجرای این فعالیت‌ها مورد بی‌توجهی واقع شده است، ف...