عیدی, اکرم

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - اثر عصاره اتانولی ریشه گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر میزان فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی شده توسط آلوکسان

زمینه: شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae)، گیاه دارویی شناخته شده‌ای است که به دلیل فعالیت فارماکولوژیکی در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیرین بیان در داروهای گیاهی به عنوان عامل نیرو بخش، اکسپکتورانت و تسکین دهنده کاربرد دارد.این گیاه دارای فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانت، تحریک کننده ایمنی، آنتی‌آلرژیک و ضد زخم می‌باشد. در تحقیق حاضر، مقایسه اثر عصاره اتانولی ریشه گیاه شیرین بیان با ...

[ 2 ] - Hypoglycemic Effect of Ethanolic Extract of Carum carvi L. Seeds in Normal and Streptozotocin-induced Diabetic Rats

Background: Herbal medicine has been used for many years by different cultures around the world for the treatment of diabetes. Objective: The hypoglycemic effect of caraway ethanolic extract (Carum carvi L.) was investigated in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Methods: Intraperitoneal administration of caraway ethanolic extract seeds (0.1, 0.2, 0.4 and 0.6 g/kg body wt.) on th...

[ 3 ] - اثر عصارۀ اتانولی میوه زیره سیاه (Bonium persicum B.Fedtsch) در بروز تحمل نسبت به اثر بی‌دردی مرفین و وابستگی به آن در آزمون صفحۀ داغ در موش نر بالغ نژاد NMRI

سابقه و هدف: وابستگی به مرفین استفاده از آن را برای تسکین درد محدود می‌کند. وابستگی به مرفین اجبار به جستجو و مصرف دارو در نتیجه ترغیب مثبت ناشی از آثار پاداشی دریافت دارو است و بخشی به خاطر ترغیب منفی ناشی از سندرم محرومیت است که با قطع دارو ایجاد می‌شود. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر عصاره اتانولی زیره سیاه در بروز تحمل نسبت به اثر بی‌دردی مرفین و وابستگی به آن در موش کوچک آزمایشگاهی بود. روش بر...

[ 4 ] - میان‌کنش بین ویتامین A و پیلوکارپین بر فرایند به‌یادآوری حافظه در موش‌های صحرایی نر بالغ

سابقه و هدف: تحقیقات متعددی نشان داده مصرف اسید رتینوئیک و یا رژیم غذایی غنی از ویتامین A موجب بهبود حافظه کاهش یافته در دوران پیری می‌شود. کمبود ویتامین A موجب کاهش یادگیری و میزان LTP هیپوکامپی در موش می‌شود. در تحقیق حاضر، میان‌کنش بین ویتامین A و پیلوکارپین (آگونیست گیرنده موسکارینی) بر میزان به‌یادآوری حافظه در موش‌های صحرایی نر بالغ بررسی شد. روش بررسی: تزریقات درون بطنی پس از جلسه آموزش...

[ 5 ] - اثر دیورتیک عصاره تره‌فرنگی در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

چکیده زمینه و هدف: تره ‌ فرنگی دارای تنوع وسیعی از اثرات بیولوژیکی مانند خصوصیات ضدباکتری، کاهش فشار خون و هضم ‌ کننده می ‌ باشد. در طب سنتی با توجه به مطرح بودن فعالیت دیورتیک گیاه تره‌فرنگی Allium porrum L.) ) ، این موضوع تاکنون از طریق علمی بررسی نشده است. این مطالعه با هدف تعیین اثرات دیورتیک عصاره اتانولی بخش ‌ های هوایی گیاه تره ‌ فرنگی در موش صحرایی نر بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مط...

[ 6 ] - اثر ضددیابتی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه درمنه بیابانی (Artemisia deserti) در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی‌شده توسط استرپتوزوتوسین

زمینه و هدف: بسیاری از گیاهان دارویی جهت درمان بیماری دیابت توصیه شده‌اند. جنس درمنه از نظر ویژگی‌های گیاه‌شناسی و خصوصیات دارویی همواره مورد توجه بوده و در طب سنتی برای درمان بیماری‌های مختلفی استفاده می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه درمنه بیابانی (Artemisia deserti) در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی‌شده توسط استرپتوزوتوسین انجام شد. روش بررسی: جهت القای دیابت، ...

[ 7 ] - اثر عصاره اتانولی بخش‌های هوایی گیاه نعناع فلفلی در اکتساب، بیان تحمل و وابستگی به مرفین در موش نر بالغ نژاد NMRI

چکیده زمینه و هدف: وابستگی به مرفین تمایل به مصرف دارو است که از اثرات مثبت پاداش مصرف دارو و اثرات منفی سندرم ترک همراه با قطع مصرف دارو نتیجه می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه نعناع فلفلی بر اکتساب، بیان تحمل و وابستگی به مرفین در موش کوچک آزمایشگاهی بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 75 سر موش نژاد NMRI در 15 گروه 5 تایی آزمایشی انجام شد. در گروه‌های تجربی مرفین...

[ 8 ] - اثر ضد دردی عصاره اتانولی بخش‌های هوایی گیاه مریم گلی پنبه‌ای در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI

زمینه و هدف: گیاهان دارویی برای سالیان متمادی در سراسر دنیا جهت تسکین درد استفاده شده‎اند. بسیاری از گونه‌های سالویا در سراسر دنیا در طب سنتی و آشپزی استفاده می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی اثرات ضددردی عصاره اتانولی بخش‎های هوایی گیاه مریم گلی پنبه‌ای در موش‎های کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 126 سر موش کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI به صورت تصادفی انتخاب شده و جهت ا...

[ 9 ] - کلون سازی مولکولی ژن های luxA وluxB باکتری Vibrio fischeri

پرتوافکنی زیستی در باکتری ها پدیده ای است که توسط آنزیم های لوسی فراز سازماندهی می گردد. این آنزیم ها به صورت هترودایمری متشکل از زیر واحدهای α و β هستند که توسط ژن های luxA و luxB رمز شده و همراه با ژن های luxCDE رمز کننده پروتئین های مورد نیاز جهت سنتز سوبسترای آلدئیدی، اپران lux باکتریVibrio fischeri را تشکیل می دهند. در تحقیق حاضر ناحیه کروموزومی واجد ژن های luxA و luxB باکتری Vibri...

[ 10 ] - استخراج و اندازه گیری بتاکاربولین ها و بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره برگ و دانه گیاه اسپند (P.harmala) زاهدان

بتا‌کاربولین ها نوعی آلکالوئید دارای ایندول هستند که براحتی از سد خونی مغزی عبور کرده و غلظت نوروترانسمیترها را تغییر می دهند همچنین طیفی از اثرات نوروفیزیولوژیکی و سمی از جمله اثر بر دمای بدن، تشنج، فعالیت های ضد افسردگی، اتساع عروقی، اثرات ضد تجمعی پلاکت ها و اثر بر اشتها را اعمال می کنند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری بتاکاربولین ها و نیز ترکیبات فنولی اسپند جمع آوری شده از زاهدان ...

[ 11 ] - بررسی اثر عصاره متانولی پگانوم هارمالا و هارمین بر آسیب بافتی ناشی از دیابت در کلیه رتهای نر نژاد ویستار

هدف: از عوارض خطرناک دیابت، نفروپاتی دیابتی است که شیوع نسبتاً بالایی در بیماران دیابتی داشته و باعث نارسایی کلیه می شود. بررسی روند تخریب و مکانیسم‌‌های جلوگیری‌‌کننده از آن در جهت کاهش آسیب‌‌های بافتی مخصوصا با تیمار توسط گیاهان می تواند موضوع قابل تاملی باشد . مواد و روش‌ها: در این تحقیق اسپند با نام علمیPe...

[ 12 ] - Analyzing the association of MMP-3 promoter polymorphism and its serum concentration with the outcome of in vitro fertilization and embryo transfer

This study aimed to investigate the polymorphism of matrix metalloproteinase -3 (MMP-3) gene and its expression in the serum of infertile female patients received in vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET). To do so, 100 women with unsuccessful IVF-ET (IVF–) and 100 women with successful IVF-ET procedure and clinical pregnancy (IVF+) were included. Genetic polymorphism and serum concen...