خسرو ابراهیمی نصرآبادی

گروه پژوهشی اکتشافات ذخایر معدنی خاور ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی مناطق چشمه‌خوری و شکسته‌سبز، خور (شمال‌باختری بیرجند، خاور ایران)

محدوده خور در خاور ایران و شمال‌باختر بیرجند جای دارد. این محدوده دارای برونزدهایی از سنگ‌های آتشفشانی ائوسن-الیگوسن با ترکیب آندزیت‌بازالتی تا ریولیتی است که سنگ‌های آذرین نیمه‌درونی و درونیِ گرانودیوریتی تا گابرویی در آنها نفوذ کرده‌اند. در این پژوهش، سنگ‌زایی (پتروژنز) سنگ‌های آتشفشانی مناطق چشمه‌خوری و شکسته‌سبز که در محدوده خور بیشترین گسترش را دارند، بررسی شده است. سنگ‌های ریولیت، داسیت، آ...

[ 2 ] - تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی جنوب سبزوار

کمان ماگمایی شمال‌شرقی ایران در جنوب سبزوار (استان خراسان رضوی) بررسی شده است. شواهد ژئوشیمایی بیانگر ماگماتیسم مرتبط با قوس‌های آتشفشانی و پهنه فرورانش در این منطقه است. ترکیب توده‌ها از گرانیت تا دیوریت و گابرو تغییر می‌کند. بر اساس کانی‌شناسی و مقادیر بالای حساسیت مغناطیسی (بیشتر از 5-10×400) توده‌های گرانیتوئیدی به عنوان گرانیتوئیدهای سری مگنتیت و نوع I طبقه‌بندی می‌شود. از نظر شیمیایی از ن...

[ 3 ] - تحلیل ساختاری، دگرسانی، کانی سازی طلا- مس و مطالعه سیالات درگیر در jog اتساعی شمال شرق کاشمر

تنش ناحیه­ای در محیط شکنا در jog هم­پوشان کاشمر سبب رخداد شکستگی­های نوع ریدل شده است. مهاجرت و چرخش دوگانه  محلول اکسیدان آهن­دار سبب دگرسانی در محل تلاقی شکستگی­ها و مکان­های کم­فشار و کانی­سازی شده است. در چرخه اول، محلول سبب دگرسانی­های آرژیلیک پیشرفته، سرسیتی و سیلیسی و کانی­سازی رگه­ای کالکوپیریت± پیریت ±گالن و احتمالاً مگنتیت ± طلا در عمق شده است طی چرخش دوم، محلول فوق اکسیدان با شستشوی م...