فرشید فتاح نیا

گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

[ 1 ] - اثرات پرتوتابی گاما، الکترون، مایکروویو و مادون قرمز بر هضم‌پذیری شکمبه‌ای و برون‌تنی پروتئین کنجاله سویا

زمینه مطالعاتی: پرتوتابی منابع پروتئین گیاهی می تواند کیفیت آن را بهبود بخشد.  هدف: این مطالعه به­منظور مقایسه اثرات پرتوتابی گاما، الکترون، مایکروویو و مادون قرمز برتجزیه­پذیری شکمبه­ای، قابلیت هضم برون­تنی و بخش­های مختلف پروتئین کنجاله‌ سویا انجام شد. روش کار: تجزیه پذیری، قابلیت هضم برون­تنی و بخش­های مختلف پروتئین به­ترتیب با تکنیک کیسه های نایلونی با استفاده از چهار رأس گوسفند نر بالغ دار...

[ 2 ] - اثر مرحله بلوغ و زمان برداشت بر ارزش تغذیه‌ای علوفه خشک یونجه برداشت شده از مناطق گرمسیر

زمینه مطالعاتی: عوامل موثر بر ارزش تغذیه­ای علوفه یونجه برای تغذیه نشخوارکنندگان. هدف: اثر مرحله بلوغ و زمان برداشت بر ارزش تغذیه­ای علوفه خشک یونجه برداشت شده از مناطق گرمسیری بررسی شد. روش کار: علوفه یونجه در دو مرحله بلوغ (قبل از گلدهی و اوایل گلدهی) و در دو زمان (صبح و عصر) برداشت شد. ترکیب شیمیایی، بخش­های مختلف پروتئین خام، پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه و تجزیه­پذیری شکمبه‌ای ماده خشک، ...

[ 3 ] - Effect of diets containing roasted soybean, extruded soybean or their combination on performance and milk fatty acid profile of lactating Holstein cows

The aim of this study was to investigate the effect of diets containing roasted soybean (R), extruded soybean (E) or their combination (RE) on dairy cow performance and milk fatty acid (FA) profile. Nine multiparous lactating Holstein cows (680 ± 25 kg BW; 90 ± 10 DIM; means ± SD) were randomly assigned to a triple 3 × 3 Latin square design. Dry matter intake (DMI), apparent nutrient dige...