سید حجت حسینی

دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار– ایران

[ 1 ] - مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک در مرغ مروارید(مرغ شاخدار)

زمینه مطالعه: طرح حلقه‌های روده‌ای در طبقه بندی پرندگان دارای اهمیت می‌باشد و در بعضی پرندگان بین دو جنس اندازه روده‌ها متفاوت است، در این رابطه تاکنون تحقیقاتی برروی پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید انجام نشده است. هدف: مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک مرغ مروارید. روش کار: 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شد و روده کوچک آنها مورد مطالعه ریخت شناسی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی ا...

[ 2 ] - اثرمحافظتی ژل رویال و ویتامین C در برابر آسیب کلیوی ناشی از فنیل‌هیدرازین در موش: مطالعه بافت‌شناسی

هدف:. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ژل­رویال و ویتامین C در برابر آسیب کلیوی ناشی از فنیل­هیدرازین در موش بود.مواد و روش­ها: موش­های نر بالغ به‏صورت تصادفی به هشت گروه هشت­تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش­ها فنیل­هیدرازین را به‏میزان 60 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به­صورت داخل­صفاقی هر 48 ساعت به­مدت 35 روز دریافت نمودند. به سه گروه از گروه­های ف...