محسن دستپاک

کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

[ 1 ] - ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده‎سازی سیستم‎های معاملات الگوریتمی ایجاد می‎کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان‎های درون‎روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می‎توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد. روش: در این پژوهش، به ارائه...

[ 2 ] - ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران

در بازارهای نو ظهور همچون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل فاصله­ای که بین سیگنال تغییر قیمت و خود تغییر قیمت وجود دارد می­توان از آنها برای معاملات سود ده به کمک سیستم­های معاملات الگوریتمی بهره گرفت. ارائه­ی یک سیستم معاملاتی با تکرار بالا دارای مزیت­هایی می­باشد. استفاده از نواسانات درون­روزی مهم ترین مزیتی است که فرصت سودآوری جدید را موجب می­شود. در این پژوهش رویکرد استفاده از معامله­...

نویسندگان همکار