شهاب الدین قره ویسی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

[ 1 ] - بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاوهای هلشتاین اصفهان

برای تعیین عوامل مؤثر بر ماندگاری و پارامترهای ژنتیکی این صفت  از دو روش مدل خطی و ویبول از رکوردهای مربوط به زایش­های سال­های ۹۲-13۷۰ گاوهای هلشتاین استان اصفهان استفاده شد. فایل مشاهدات شامل 201588 رکورد شیردهی از 7۴۲۶۱ دام مربوط به 65 گله تحت پوشش بود. از مجموع 33219 رأس گاو حذف شده در سال­های مورد مطالعه 9/27 درصد حذف­ها به صورت اختیاری و 1/72 درصد غیراختیاری بوده است. میانگین طول عمر و طول...

[ 2 ] - تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم (Silybum Marianum) و آنتی بیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیت های خونی مرغان گوشتی سویه راس

گیاه خار مریم ازجمله گیاهان دارویی مفید است که عصاره آن خاصیت آنتی ­اکسیدانی دارد و محافظ کبد است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم و آنتی ­بیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیت­ های خونی مرغان گوشتی سویه راس می‌باشد. در این آزمایش خارمریم در سه سطح صفر، 0/3 و 3 درصد و آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول در دو سطح صفر و 2 گرم بر کیلوگرم با 3 تکرار درنظر گرفته شد. در سن 42 ر...

[ 3 ] - تاثیر مرغداری ها و سن گله های مرغ مادر آمیخته تجاری راس بر صفات کیفیت تخم و جوجه درآوری

روش پرورش و سن گله­ های مرغ مادر از جمله عوامل مهم و موثر بر صفات تخم و جوجه ­درآوری است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سن گله‌های مرغ مادر و مرغداری­ های مختلف بر خصوصیات کمی تخم‌های تولیدی و جوجه ­درآوری بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تیمار (سن گله مرغ مادر) و سه بلوک (مرغداری) اجرا شد. از هر مرغداری120تخم مرغ ...