حسین جهانگیرنیا

دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، گروه حسابداری، تهران، ایران

[ 1 ] - تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت افشای چهار مورد از رویه­های حسابداری انتقادی و یا رویه­های اصلی شرکت شامل نحوه شناسائی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، هزینه استهلاک، مزایای بازنشستگی وارزیابی موجودی کالا بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­ها می­باشد. از چک لیستی محقق ساخته مبتنی بر الزامات بورس اوراق بهادار برای میزان کیفیت افشا در گزارش­های مالی و هیأت مدیره سالانه شرکت­های نمونه استفاده گردید. جامعه ...

[ 2 ] - Assessment of the efficiency of banks accepted in Tehran Stock Exchange using the data envelopment analysis technique

The research provides a systematic method for assessing the financial performance of the banks. The analysis is based on a set of benchmarks related to the financial performance of the banks. In this regard, this research has explored a model for evaluating accepted banks in Tehran Stock Exchange using the data envelopment analysis method. The purpose of this research is to apply the research m...

[ 3 ] - نقش اخلاق در تعامل استراتژیک بین حسابرس مستقل و مدیریت بر پایه نظریه بازی

اخلاق نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می کند. بسیاری از مدل های اقتصادی فرض می کنند که اشخاص به لحاظ اقتصادی در شرایط منطقی قرار داشته و موقعیت هایی که فرد در آن ممکن است از منافع اقتصادی شخصی به نفع عموم صرف نظر نماید را نادیده می گیرند. این پژوهش مدل تعامل استراتژیک بین حسابرسان و مدیریت را تبیین نموده و به مدیر اجازه می دهد زمانی که نتایج اقتصادی غیر منطقی ناشی از رفتار اخلاقی در تضاد با منافع ...

[ 4 ] - A New Efficient Metaheuristic Model for Stock Portfolio Management and its Performance Evaluation by Risk-adjusted Methods

In this research, we proposed a new metaheuristic technique for stock portfolio multi-objective optimization employing the combination of Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA), Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) and Arbitrage Pricing Theory (APT). To generate the more precise model, ANFIS has implemented to envisage long-term movement values of the Tehran Stock Exchange (TSE)...

[ 5 ] - Assessment of the efficiency of banks accepted in Tehran Stock Exchange using the data envelopment analysis technique

The research provides a systematic method for assessing the financial performance of the banks. The analysis is based on a set of benchmarks related to the financial performance of the banks. In this regard, this research has explored a model for evaluating accepted banks in Tehran Stock Exchange using the data envelopment analysis method. The purpose of this research is to apply the research m...

[ 6 ] - The Integration of Multi-Factor Model of Capital Asset Pricing and Penalty Function for Stock Return Evaluation

One of the main concerns of investors is the evaluation of the return on investment, which is conducted using various models such as the CAPM (single-factor model), Fama-French three/five-factor models, and Roy and Shijin’s six-factor model and other models known as multi-factor models. Despite the widespread use of these models, their major drawbacks include sensitivity to unexpected changes, ...

[ 7 ] - ماکیاولیسم، جهت‌گیری اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه

هدف: ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی، تأثیر بسزایی در بروز رفتار‎های حرفه‌ای دارند. گزارشگری مالی نیز بخش بااهمیت حرفه حسابداری بوده و بیانگر وضعیت مالی و عملکرد بنگاه تجاری در یک دوره عملیات است. هدف این پژوهش شناخت ارتباط ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم و جهت‌گیری اخلاقی در بروز گزارشگری مالی متقلبانه است. روش: داده‌هایی که قابلیت آزمون را داشتند، از 234 مشاهده در میان مدیران مالی و حسابرسان مستقر در شرکت‌...

[ 8 ] - ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت

هدف: ویژگی‌های ذاتی مانند ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های اکتسابی مانند هوش مالی مدیران می‌تواند رفتار و نوع تصمیمات آنان را در سازمان تحت الشعاع قرار داده و به تبع عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌گری هوش مالی مدیران بررسی شده است. روش: ویژگی‌های شخصیتی مدیران از طریق پنج مؤلفه روان‌رنجورگرایی، برون‌گرایی...

[ 9 ] - ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه

ارزیابی سهام بر مبنای ریسک و بازده در ارتباط با دارایی­ های سرمایه ­ای (سهام) یکی از مسائل حائز اهمیت است. غالب الگوهای چندعاملی بر مبنای ارزیابی یکی از معیارهای بازده و ریسک تعریف   شده­ اند، در حالی که الگوی پیشنهادی به طور همزمان به ارزیابی بازده و ریسک می­ پردازد. الگوهای چند عاملی ایستا بوده و تغییرات پویا در طی بازه­ های زمانی متاثر از عوامل پنهان را بیان نمی­ کنند. در این پژوهش نوسانات پ...

[ 10 ] - استراتژی تعدیل مدل کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسلامی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد خارج از سازمان است و مدیریت عملکرد یکی از نقش‌های چهارگانه حسابداری مدیریت است که به تدارک اطلاعات برای ارزیابی عملکرد می‌پردازد که این اقدام ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی را به ارمغان می‌آورد. از طرفی یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها مدل کارت ارزیابی متوازن است. بر همین اساس تدوین مدل کارت ارزیابی متوازن مبتنی بر رویکرد اسلامی ...

[ 11 ] - تدوین مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع برای کیفیت حسابرسی مالیاتی ارزش افزوده، با توجه به ویژگی‌های محیطی و شرایط حاکم بر کشور می‌باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و بهره‌گیری از رهیافت کیفی، از روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان استفاده شده است. به این منظور، در نیمه اول سال 1398 با اخذ نظرات 26 نفر از خبرگان با تخصص حسابرسی مالیاتی ارزش افزوده که در این حوزه دارای تجربه اجرایی هستند از...

[ 12 ] - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر تاب‌آوری بازار سرمایه ایران

هدف: در دنیای امروز، اقتصاد جهانی با تکانه‌ها و تهدیدهای مهمی مانند بحران‌های مالی و اقتصادی، ورشکستگی بانک‌ها و صنایع بزرگ، شیوع بیماری‌های مسری، رفتارهای تروریستی و سقوط بازارها درگیر شده است. کشور در سال‌های اخیر با تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای مواجه بوده و تکانه‌های دیگری مانند حوادث طبیعی و شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. به همین دلیل، برای مقابله با تهدیدها، توجه ب...

[ 13 ] - Evaluation of the Impact of Actors on Ecosystem Accounting

This study aimed to evaluate the effect of type of players on ecosystem accounting system using structural equations. In total, 84 activists in the field of environmental accounting (ecosystem) were selected through convenience sampling. Subjects filled the 22-item questionnaire of components of actor network and the 25-item questionnaire of ecosystem accounting. Given the fact that the signifi...

[ 14 ] - شناسایی مولفه های سیستم حسابداری اکوسیستم با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری

حسابداری اکوسیستم، یک چارچوب نوظهور برای ارزیابی ارتباطات بین اکوسیستم‌ها و رفاه انسانی برای برنامه ریزی ملی است. این برنامه به صورت مستقیم هدف توسعه پایدار را بررسی می‌کند که در آن کشورها برای تجمیع ارزش‌های اکوسیستم در یک برنامه‌ریزی ملی توافق دارند. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه‌های سیستم حسابداری اکوسیستم با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری بوده است. این تحقی...

[ 15 ] - Monitoring the photovoltaic industry financing challenge by a neural network algorithm

Sounding the alarm of the energy crisis around the world has increasingly highlighted the need to move from finite fossil fuels to renewable fuels such as solar energy. The present study aims to study one of the most fundamental challenges that the solar photovoltaic industry is facing in the development path. To fulfill this aim, the opinions of industry experts were collected through intervie...

[ 16 ] - Monitoring the photovoltaic industry financing challenge by a neural network algorithm

Sounding the alarm of the energy crisis around the world has increasingly highlighted the need to move from finite fossil fuels to renewable fuels such as solar energy. The present study aims to study one of the most fundamental challenges that the solar photovoltaic industry is facing in the development path. To fulfill this aim, the opinions of industry experts were collected through intervie...