× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رضا غلامی جمکرانی

نویسنده

[ 1 ] - بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران

با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت‌های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانک...

[ 2 ] - تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت سود

این پژوهش به تحلیل محتوای مقالات انتشار یافتة مدیریت سود می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، مقالات انتشار یافتة مدیریت سود، در 5 ژورنال برتر حسابداری جهان، بین سالهای 1996 تا 2016 می‌باشد، که 196 مقاله را شامل می‌شود‌‌. پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که بیشترین تعداد مقالات مدیریت سود، با 7.65%، در سال‌های 2006، 2008 و 2010 انتشار یافته‌اند. از این ...

[ 3 ] - تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز و نقش آن در تعیین مدل پاسخ‌گویی سازمانی در نظام حسابداری

در دهه 1970 آنتونی گیدنز نظریه ساخت یابی را ارائه کرد. این نظریه و اصطلاح برخاسته از آن بیشتر به دنبال این مسئله بود که بتواند بر دوگانگی عاملیت و ساختار غلبه کند. تعریف مفاهیم عامل (کنش) و ساختار و میزان تأثیرگذاری هر یک از آن‌ها بر تحولات اجتماعی، یکی از مضامین اصلی نظریات غالب جامعه‌شناسی مدرن است به‌گونه‌ای که مرزبندی این نظریات بر اساس چگونگی نگرش هر یک از آن‌ها به مفاهیم فوق شکل‌گرفته است...

[ 4 ] - طراحی الگوی کیفیت حسابرسی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی

از آنجایی‌که محصول نهایی حسابرسی مورداستفاده سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تدوین‌کنندگان مقررات، دولت‌ها و به‌طور اعم جامعه هست، لذا برداشت از کیفیت حسابرسی در میان ذینفعان متفاوت است. پژوهش­های صورت گرفته تا کنون صرفاً کیفیت حسابرسی را از دیدگاه افراد درون حرفه شناسایی نمودند و از طرفی با توجه به شرایط محیطی حرفه حسابرسی در ایران بسیاری از حوزه­هایی که می­توانند بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشند...

[ 5 ] - پیامدهای بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیدگاه مسئولیت پاسخ‌گویی در چارچوب چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی (مطالعه موردی: بیمارستان‏های دولتی استان فارس)

مقدمه: با توجه به اهمیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏های دولتی، شناسایی شاخص‌های ارزیابی پاسخ‌گویی مالی در این بیمارستان‏ها حائز اهمیت است؛ به نحوی که در غیاب شاخص‌های مناسب و مشخص، ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی بیمارستان‏ها و ارزیابی آن به وسیله مردم، دشوار یا غیرممکن است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏ها در چارچوب چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی پرد...

[ 6 ] - ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه

ارزیابی سهام بر مبنای ریسک و بازده در ارتباط با دارایی­ های سرمایه ­ای (سهام) یکی از مسائل حائز اهمیت است. غالب الگوهای چندعاملی بر مبنای ارزیابی یکی از معیارهای بازده و ریسک تعریف   شده­ اند، در حالی که الگوی پیشنهادی به طور همزمان به ارزیابی بازده و ریسک می­ پردازد. الگوهای چند عاملی ایستا بوده و تغییرات پویا در طی بازه­ های زمانی متاثر از عوامل پنهان را بیان نمی­ کنند. در این پژوهش نوسانات پ...