محمودرضا گشمردی

[ 1 ] - نقد بافتاری ترجمه­های کتاب شازده‏کوچولو

  نقد بافتاری ترجمه­های کتاب شازده‏کوچولو   با تکیه بر زبان­شناسی متن     محمود‏رضا گشمردی [1]   المیرا رضا‏نواز [2]   تاریخ دریافت: 1/8/89   تاریخ تصویب: 10/2/91     چکیده   در پژوهش حاضر، با نقد و بررسی بخش­هایی از ترجمه­های فارسی کتاب شازده‏کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، در‏پی پاسخ‏دادن به این پرسش بوده‏ایم که تا چه اندازه بافتار متن اصلی، در ترجمه مورد‏توجه قرار گرفته است. مقابله­ای که ...

[ 2 ] - تاثیر آموزش معکوس بر روی یادگیری زبان آموزان خردسال زبان فرانسه

در آموزش سنتی، فعالیت‌های شناختی سطح پایین (شناخت و درک) در کلاس انجام می‌شود و فعالیت‌های شناختی سطح بالا (تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و تولید) در خانه بدون کمک معلم صورت می‌گیرد. در آموزش معکوس، مراحل شناخت و درک، خارج از کلاس انجام می‌شود و معلم می‌تواند از زمان کلاس برای انجام تمرینات، تجزیه و تحلیل، بحث و تولید استفاده کند. به این ترتیب، فعالیت‌های شناختی سطح پایین در منزل و فعالیت‌های شناخت...

نویسندگان همکار