× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

صمد ظهیری

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام‏ نور، ایران

[ 1 ] - جامعۀ شبکه ‏ای و تروریسم مجازی

فناوری‏ها، بنیان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... جوامع مدرن معاصر را تکوین داده، و به لحاظ تاریخی، در چند دهۀ اخیر، به تأسیس جامعۀ شبکه‏ای (اطلاعاتی، ارتباطاتی، مجازی، دیجیتالی، رسانه‏ای و ...) منجر شده است. ظهور این فناوری‏ها و بروز تحولات بنیانی در جوامع معاصر از طریق این فناوری‏ها، با هدف ساماندهی زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... بشر بوده است. اما به همان اندازه که این فناور...

[ 2 ] - خوانش سقراط از رهگذر تراژدی آیسخولوس (نگاهی دوباره به آپولوژی)

بررسی ارتباط سقراط با تراژدی کلاسیک و نسبت‌سنجی این دو، هدف این نوشتار است. اوج‌گیری شعر تراژدی در قالب نمایشنامه‌هایی از «آیسخولوس» هم‌زمان با دوران رشد و بالندگی‌هایی مواجه بوده است که آیسخولوس به اجرا درمی‌آورد و اوج زندگی شهر آتن محسوب می‌شد. وی با تأثیرپذیری از محتوای دینی تراژدی مبتنی بر سرنوشت، حق و عدالت و نیز عنصر درد و رنج در آن، که مایة ترحم و ترس می‌شود، و بسیاری الهامات دیگر از درو...

[ 3 ] - امپراتوری جدید و تروریسم

مفهوم «امپراتوری جدید» به وضعیت جهانی‌شدن معاصر اشاره دارد. در دورۀ جهانی‌شدن، دولت‌های ملی همچنان اهمیت دارند و منطق بازدارندگی ناشی از توازن قوا بین آنها همچنان بخش مهمی از عامل حفظ ثبات و امنیت در جامعۀ جهانی(امپراتوری) است. با‌این‌حال، تهدیدات جدید از سوی بازیگران جدید فروملی و فراملی و نیز از ناحیۀ ظهور مسائل جدید امنیتی ناشی می‌شوند که در نتیجۀ فرایندهای جهانی‌شدن به‌وجود آمده‌اند. تروریس...

[ 4 ] - جهانی شدن و مسئله قومیت ها

فرایند جهانی‌شدن به مثابه دگرگونی در سازمان فضایی و روابط فرهنگی و اقتصادی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و جهانی‌شدن با جریان آزاد اطلاعات، ارتباطات و تغییر در تعاملات و ارتباطات از سطح خرد تا کلان چالش‌ها و فرصت‌هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد کرده است. یکی از حوزه‌های تاثیرپذیر از جهانی‌شدن مسئله قومیت‌ها در کشورهای با تنوع قومیتی مثل ایران بوده است هدف از این پژوهش پاسخ...

[ 5 ] - جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران

جهانی شدن به مثابه روندی فراگیر، کلیه ابعاد زندگی فردی و گروهی بشر را درگسترة هویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا قومیت ها یکی از مهمترین حوزه های تأثیرپذیر از فرآیند جهانی شدن است چنان که جوامعی با تنوع قومی همچون جمهوری اسلامی ایران را با چالش های جدی روبرو ساخته است. براین اساس در این مقاله توصیفی- تحلیلی  تلاش گردیده به این سوال که چگونه می توان تعامل و همگ...