محمدجمال رازقی

دکتری مدیریت صنعتی

[ 1 ] - چالش‌های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

مراکز داده جدید از لایه­هایی از فضای تکنیکی (فنی)، پشتیبانی و نیروی اجرایی  پشتیبان اتاق کامپیوتر با قابلیت پردازش بسیار بالا و ذخیره­سازی تشکیل شده­اند. بسته به نوع و اندازه مرکز داده­، جهت تامین امنیت فیزیکی ممکن است که به تمامی نیازمندی های امنیتی ساختمانی، اتاق، ناحیه اطراف، و کل سایت نیاز باشد. در این مقاله مهترین چالش­های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد که مهندسین طراح با آن...

نویسندگان همکار