چالش‌های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

نویسندگان

  • فرشاد عرب مارکده دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندس کنترل و ابزاردقیق، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

مراکز داده جدید از لایه­هایی از فضای تکنیکی (فنی)، پشتیبانی و نیروی اجرایی  پشتیبان اتاق کامپیوتر با قابلیت پردازش بسیار بالا و ذخیره­سازی تشکیل شده­اند. بسته به نوع و اندازه مرکز داده­، جهت تامین امنیت فیزیکی ممکن است که به تمامی نیازمندی های امنیتی ساختمانی، اتاق، ناحیه اطراف، و کل سایت نیاز باشد. در این مقاله مهترین چالش­های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد که مهندسین طراح با آن­ها سروکار دارند، باختصار مورد بحث و تحلیل قرارگرفته اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی سه استاندارد امنیت داده در نظام سلامت

مقدمه: سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیک­، سهولت دسترسی و انتقال داده‌های ناشی از آن، اهمیت رعایت استانداردهای امنیت و حریم داده‌ها در این سیستم‌ها را دو چندان کرده ‌است. روش: ابتدا ترکیبات مختلف کلیدواژه‌ها مورد جسـتجو قرار گرفتند. از مقالات به دست آمده، تاریخچه استـانداردهای مورد استفاده در داده‌های حوزه سلامت، لزوم استفاده از این استانداردها و میزان کاربرد استانداردها در سطح دنیا مطالعه گردید. سپ...

متن کامل

مطالعه تطبیقی سه استاندارد امنیت داده در نظام سلامت

مقدمه: سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیک­، سهولت دسترسی و انتقال داده‌های ناشی از آن، اهمیت رعایت استانداردهای امنیت و حریم داده‌ها در این سیستم‌ها را دو چندان کرده ‌است. روش: ابتدا ترکیبات مختلف کلیدواژه‌ها مورد جسـتجو قرار گرفتند. از مقالات به دست آمده، تاریخچه استـانداردهای مورد استفاده در داده‌های حوزه سلامت، لزوم استفاده از این استانداردها و میزان کاربرد استانداردها در سطح دنیا مطالعه گردید. سپ...

متن کامل

مطالعه تطبیقی سه استاندارد امنیت داده در نظام سلامت

مقدمه: سیستم های اطلاعاتی الکترونیک­، سهولت دسترسی و انتقال داده های ناشی از آن، اهمیت رعایت استانداردهای امنیت و حریم داده ها در این سیستم ها را دو چندان کرده است. روش: ابتدا ترکیبات مختلف کلیدواژه ها مورد جسـتجو قرار گرفتند. از مقالات به دست آمده، تاریخچه استـانداردهای مورد استفاده در داده های حوزه سلامت، لزوم استفاده از این استانداردها و میزان کاربرد استانداردها در سطح دنیا مطالعه گردید. سپس...

متن کامل

رویکردی جهت اعمال امنیت در دسترسی فیزیکی به مراکز داده مبتنی بر فناوری rfid

با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده های الکترونیکی هر سازمان، مهمترین دارایی آن محسوب می شود و مراکز داده نقش مهمی در سازماندهی منابع سازمان جهت یکپارچه سازی تجهیزات، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملاً امن را به عهده دارند. امروزه روش ها و فناوری های زیادی برای کنترل دسترسی افراد به مرکز داده و ایجاد مرکز داده امن مطرح شده است، که هر کدام مزایا و معایبی دارند و توانسته اند تا...

15 صفحه اول

دزیمتری استاندارد در مراکز پرتودرمانی ایران

آزمایشگاههای دزیمتری استاندارد ثانویه به عنوان مراجع ملی

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره تابستان

صفحات  87- 102

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023