مریم اکبریان

مهندسی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

[ 1 ] - پوشش‌های سطوح داخلی خطوط لوله پساب صنعتی

لوله‌های خطوط انتقال پساب بدلیل حضور انواع عوامل تخریبی موجود در فاضلاب در معرض انواع تخریب‌ها، اعم از میکروبی و غیر میکروبی قرار دارند که به جهت جلوگیری از تخریب لوله‌ها و افزایش بازده عملکرد لوله‌ها در محیط پسابی پوشش‌هایی را به عنوان محافظ داخل لوله‌ها اعمال می‌کنند. از جمله پوشش‌های سطوح داخلی لوله‌ها می‌توان به لعاب قطران ذغال سنگ، اپوکسی مایع، اپوکسی پودری، پلی یورتان، پلی آمید و پلی اوره...

[ 2 ] - مطالعه اثر نسبت اختلاط رزین اپوکسی سیلیکون و آمینوسیلان بر خواص حفاظتی پوشش توسط طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

در این تحقیق اثر نسبت اختلاط رزین اپوکسی سیلیکون با عامل پخت آمینوسیلان بر روی خواص حفاظتی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. عامل پخت به میزان 50-15 درصد وزنی به رزین اضافه شد و پوشش‌ها به مدت 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتی‌گراد پخت شدند. جهت بررسی خواص حفاظتی از آزمون‌ طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بر روی نمونه‌های در معرض پاشش مه نمکی به مدت 240 ساعت کمک گرفته شد. همچنین آزمون استحکام چسبندگی کش...