بهناز اکبری

گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

[ 1 ] - بررسی مواد رنگزای آلی مورد استفاده در اسباب بازی‌ها: کاربردها و روش‌های شناسایی

رنگزاهای آزو یکی از بزرگترین گروه رنگ های سنتیتیک می باشند که با توجه به حجم مصرفی بالا،سهولت تولید و طیف وسیع رنگی این رنگزا های آلی در صنایع مختلف پلاستیک سازی،چرم سازی،داروسازی و غیره ،کمتر به سرطان زا بودن آنها توجه می شود. بنابراین لازم است با استفاده از روش های دقیق و آنالیتیکی مانند روش های کروماتوگرافی با عملکرد بالا HPLC، گاز کروماتوگرافی کوپل شده با اسپکتروفتومتری جرمی GC-MS ویا روشها...

نویسندگان همکار